Подаци о пријемном испиту и припремној настави

Молимо заинтересоване ученике да се због ограниченог броја места пријаве за припремну наставу до 30. априла 2019 године, након тога пријава ће бити могућа само у случају слободних места. Пријаве преко социјалних мрежа и телефона, нећемо узимати у обзир.


Бесплатна припремна настава за полагање пријемног испита из психологије биће организована на Природно-математичком факултету у Крагујевцу, у четири термина.

Први термин је 04. мај, од 12 часова, и тада ћемо заједно прорадити први део уџбеника Психологије за други разред гимназије (Рот, Н, Радоњић, С. 2012 или старија издања после 2003, Завод за уџбенике, Београд), од стране 5 до стране 106 (до поглавља Мишљење).

Други термин, 18. мај, од 12 часова, обухвата градиво од стране 107 до стране 196 (до поглавља Личност).

Трећи термин, обухвата градиво од стране 199 до стране 296. Датуми за трећи и четврти термин биће накнадно објављени, и организовани током јуна месеца.

Четврти термин ће обухватити цело градиво, и биће организован у виду симулације пријемног испита.

На припремну наставу треба понети свеску, оловку и књигу.

Пошто је припрема организована у облику интерактивног рада на тексту и симулације одговарања на тест питања, моле се ученици да не долазе на припремну наставу уколико нису прочитали и научили одговарајуће делове градива. На припреми неће бити предавања.


Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Универзитет у Крагујевцу, а спроводе факултети реализатори студијског програма. За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним средњим образовањем у четворогодишњем трајању.

Кандидати који конкуришу за упис на прву годину ових студија полажу пријемни испит, који се састоји из теста знања из предмета Психологија (30 бодова) и теста Опште информисаности (30 бодова). Питања за први део пријемног испита састављена су према програму уџбеника Психологије за други разред гимназије (Рот, Н, Радоњић, С. 2012, Завод за уџбенике, Београд). Испит траје два пута по 90 минута, а оба теста су у форми питања са више понуђених одговора.

Редослед кандидата за упис на коначној ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању (максимално 40 бодова) и резултата постигнутих на пријемном испиту (максимално 60 бодова). Пријемни испит и све остале активности везане за пријемни (пријава, пријем докумената, резултати испита и упис студената), одвијају се у просторијама Природно-математичког факултета у Крагујевцу.

Кандидат се уписује на студије у складу са критеријумима утврђеним у Конкурсу који расписује Универзитет у Крагујевцу. Одговарајуће министарство одређује број студената финансираних из буџета, односно број оних који се сами финансирају. Услови за прелазак са других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија предвиђени су Општим актима Универзитета.