ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Декански колегијум

проф. др Марија Станић
Природно-математички факултет, Крагујевац
проф. др Виолета Јовановић
Факултет педагошких наука, Јагодина
проф. др Владимир Јаковљевић
Факултет медицинских наука, Крагујевац
проф. мр Зоран Комадина
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

Веће студијског програма

проф. др Дарко Хинић
руководилац студијског програма
проф. др Јелена Старчевић
заменик, Факултет педагошких наука, Јагодина
проф. др Владимир Јањић
Факултет медицинских наука, Крагујевац
проф. др Аница Глођовић
Природно-математички факултет, Крагујевац
проф. др Мирјана Беара
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

Студентска служба

Биљана Пауновић
руководилац студентске службе
Јелена Јовановић
референт за наставу

Администратор

др Горана Ракић Бајић
Факултет медицинских наука, Крагујевац

Комисија за обезбеђење квалитета

доц. др Бојана Димитријевић
председница Комисије, ФПН
проф. др Милош Ивановић
члан, ПМФ
доц. др Горана Ракић-Бајић
члан, ФМН
доц. др Саша Радовановић
члан, ФИЛУМ
Јелена Joвановић
члан, студентска служба
Милена Вујичић
члан, студенткиња

Студентски парламент

Анастасија Делић
председница парламента
Тамара Милосављевић
потпредседница парламента
Милица Кнежевић
представник у парламенту ПМФ-а
Кристина Ђурђевић
члан
Катарина Јеремић
члан
Кристина Цветковић
члан
Иван Радовановић
члан