ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОГРАМА

Декански колегијум

проф. др Срећко Трифуновић
Природно-математички факултет, Крагујевац
проф. др Виолета Јовановић
Факултет педагошких наука, Јагодина
проф. др Владимир Јаковљевић
Факултет медицинских наука, Крагујевац
проф. мр Зоран Комадина
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

Веће студијског програма

проф. др Дарко Хинић
руководилац студијског програма
доц. др Јелена Старчевић
заменик, Факултет педагошких наука, Јагодина
проф. др Владимир Јањић
Факултет медицинских наука, Крагујевац
доц. др Далиборка Поповић
Природно-математички факултет, Крагујевац
доц. др Саша Радовановић
Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

Студентска служба

Биљана Пауновић
руководилац студентске службе
Јелена Јовановић
референт за наставу

Администратор

др Горана Ракић Бајић
Факултет медицинских наука, Крагујевац

Комисија за обезбеђење квалитета

проф. др Милош Ивановић
Природно-математички факултет, председник
доц. др Анета Тривић
Филолошко-уметнички факултет, члан
др Горана Ракић-Бајић
Факултет медицинских наука, члан
Бојана Димитријевић
Факултет педагошких наука, члан
Јелена Joвановић
студентска служба, члан
Милена Вујичић
студент, члан
Миленка Филиповић
студент, члан

Представник у Студентском парламенту

Милица Кнежевић
студент