Пријава 2024/25

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2024/2025. години уписаће 285 студената и то:

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ МАТЕМАТИЧАР 50 -
ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР 70 -
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ 50 -
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ 25 -
ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР 65 -
ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИЧАР 25 -

Одлуком Владе Републике Србије, такође је утврђен и број студената чије ће студирање бити финансирано из буџета Републике Србије на основу афирмативних мера:

Студенти Број студената
са инвалидитетом 3
припадници ромске националности 3
држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству 3

Школарина за студенте држављане Републике Србије који се сами финансирају износи 84.000 динара за једну школску годину.

Школарина за студенте стране држављане износи 2,500 € за једну школску годину.

Сви студијски програми основних академских студија на Факултету трају 4 године (осам семестара, 240 ЕСПБ).


УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из следећих предмета:

 • за студијске програме МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА из Математике
 • за студијске програме БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ из Биологије
 • за студијски програм ХЕМИЈА из Хемије и
 • за студијски програм ФИЗИКА из Физике.

Додатне информације се могу наћи у Информаторима.

ИНФОРМАТОРИ ЗА УПИС


ПРИЈАВА КАНДИДАТА

Свим кандидатима се препоручује да пријаву за полагање спроведу електронским путем. У том случају је потребно да кандидати скенирају потребна документа, сачувају их у pdf формату и да их пошаљу на e-mail адресу предвиђену за пријаву. Оригинална документа ће бити предавана при упису на Факултет (видети у делу Упис примљених кандидата). Сваки кандидат који пријаву поднесе електронским путем ће на e-mail адресу са које је послао пријаву добити потврду о пријему документације, као и пријавни број.

Кандидати се могу пријављивати електронским путем од 17. 6. 2024. године од 09.00 h закључно са 19. 6. 2024. године до 13.00 h и то:

Основне академске студије:

 • Пријављивање за упис на Основне академске студије Биологије на мејл: upis.biologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије Екологија и заштита животне средине на мејл: upis.ekologija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије Физике на мејл: upis.fizika@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије Хемије на мејл: upis.hemija@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије Математике на мејл: upis.matematika@pmf.kg.ac.rs
 • Пријављивање за упис на Основне академске студије Информатике на мејл: upis.informatika@pmf.kg.ac.rs

Кандидати који немају могућност електронске пријаве, потребна документа могу да предају у просторијама Студентске службе Факултета 20, 21. и 24. 6. 2024. од 09.00 до 13.00 h.

Приликом пријаве подноси се:

  • пријава на конкурс (преузима се овде, или се преузима у Студентској служби, за оне који се лично пријављују);
  • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид);
  • извод из матичне књиге рођених;
  • диплома;
  • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Накнада за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплата се врши на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу. Број рачуна је 840-1017666-11, а приликом уплате треба навести и позив на број 05-19.