Пријемни испит

Датуми полагања пријемних испита

Основне академске студије Датум
Физика 26. 6. 2024. у 10.00 h
Математика 26. 6. 2024. у 10.00 h
Информатика 26. 6. 2024. у 10.00 h
Биологија 27. 6. 2024. у 10.00 h
Екологија и заштита животне средине 27. 6. 2024. у 10.00 h
Хемија 27. 6. 2024. у 10.00 h

Кандидати су у обавези да буду испред зграде Факултета најкасније до 9.30 h.

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације (без тога није могуће полагање пријемног испита).