ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС БРУЦОША

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС БРУЦОША

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ОБАВИЋЕ СЕ 03., 04. и 05. јула 2017. године за кандидате који су код нас положили пријемни испит.

АКО СЕ КАНДИДАТ КОЈИ ЈЕ ОСТВАРИО ПРАВО НА УПИС НЕ УПИШЕ У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ (до 05. јула до 13 часова), СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ ОДУСТАО И УМЕСТО ЊЕГА БИЋЕ УПИСАН СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТ СА КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ.

Кандидати који су положили пријемни испит на неком од сродних факултета универзитета у Србији из једног од предмета предвиђених за упис на ПМФ, моћи ће, уколико има слободних места, да предају захтеве, документа и потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова од 03. јула до 13. јула 2017. године (од 9-11 часова), када ће се извршити њихово рангирање. Упис ће се обавити 14. јула 2017. године.

За упис бруцоша потребно је:

  • оргинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне рођених)
  • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
  • индекс (добија се у Студентској служби ПМФ-а)
  • пластифицирана фасцикла за досије-добија се у Студентској служби ПМФ-а
  • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
  • трошкови уписа 2.000,00 динара
  • трошкови осигурања 126,00 динара
  • доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају, цена школарине 72.000,00 динара.

Жиро рачун ПМФ –а број 840-1017666-11, позив на број 05-19

У случају да не буду попуњена сва места одобрена Одлуком Владе Републике Србије могу да се пријаве сви заинтересовани кандидати који су положили пријемни испит на неком другом Факултету ( из предмета који су се и код нас полагали).

Пријављивање свих заинтересованих кандидата се врши у Студентској служби од 03.-13.07.2017. године до 13:00 часова.

За пријављивање је обавезна потврда о оствареном броју бодова на пријемном испиту и уплата на 7.000,00 динара за признавање пријемног испита. Уколико се пријави већи број кандидата у односу на преостали број слободних места, врши се рангирање свих пријављених кандидата.

Упис примљених кандидата са признатим пријемни испитом обавиће се 14.07.2017. године након обављивања ранг листе.

СЕКРЕТАРИЈАТ