Упис летњег семестра

O Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Упис летњег семестра за све студенте основних и мастер академских студија, обавиће се од 15. 1. - 19. 1. 2018. године.

За упис летњег семестра обавезна је и попуњена анкета.

Анкетни код студенти предају у студентској служби као доказ да су попунили анкету.

За упис летњег семестра потребна је:

  • један образац ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
  • Индекс са потписима за одслушане предмете из зимског семестра.
  • за студентекоји обнављају годину, потписи из предмета који нису положили из предходне године.
  • уплата за школарину

Упис летњег семестра за студенте докторских академских студија, обавиће се од 29. 1. - 31. 1. 2018. године.


У Крагујевцу, 25. 12. 2017. године

Студентска служба