КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2018/19. години

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2018/19. години

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину мастер академских студија у школској 2018/19. години уписаће 175 студената и то 94 на буџету и 81 самофинансирајућих:

Студијски програм MAСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (2 семестра, 60 ЕСПБ) за стицање академског назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
мастер математичар 18 12
мастер информатичар 12 8
мастер физичар 10 5
мастер хемичар 24 26
мастер биолог 12 8
мастер еколог 12 8
мастер биолог-молекуларна биологија 6 14

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ESPB.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС од 1. до 3. 10. 2018. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 4. 10. 2018. ГОДИНЕ У 11 ЧАСОВА

РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 4. 10. 2018. ГОДИНЕ.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 5. 10. 2018. ГОДИНЕ.

НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 8. 10. 2018. ГОДИНЕ.


 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:


1. МАТЕМАТИКА - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

БРОЈ БУЏЕТСКИХ МЕСТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ МЕСТА
18 12

Пријемни испит 4. 10. 2018. године у 11h

Трошкови пријаве на конкурс 7,000.00 дин.

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за математику и информатику.


2. ИНФОРМАТИКА - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

БРОЈ БУЏЕТСКИХ МЕСТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ МЕСТА
12 8

Пријемни испит 4. 10. 2018. године у 11h

Трошкови пријаве на конкурс 7,000.00 дин.

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за математику и информатику.


3. ФИЗИКА - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

БРОЈ БУЏЕТСКИХ МЕСТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ МЕСТА
10 5

Трошкови пријаве на конкурс 7,000.00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за физику.


4. ХЕМИЈА - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

БРОЈ БУЏЕТСКИХ МЕСТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ МЕСТА
24 26

Пријемни испит 4. 10. 2018. године у 11h

Трошкови пријаве на конкурс 7,000.00 дин.

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за хемију.


5. БИОЛОГИЈА - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

БРОЈ БУЏЕТСКИХ МЕСТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ МЕСТА
12 8

Трошкови пријаве на конкурс 7,000.00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за биологију.


6. ЕКОЛОГИЈА - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

БРОЈ БУЏЕТСКИХ МЕСТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ МЕСТА
12 8

Трошкови пријаве на конкурс 7,000.00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за биологију.


7. БИОЛОГИЈА- Молекуларна биологија - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

БРОЈ БУЏЕТСКИХ МЕСТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ МЕСТА
6 14

Трошкови пријаве на конкурс 7,000.00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за биологију.


ПРИЈАВА НА КОНКУРС 1. до 3. 10. 2018. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

Образац пријаве на конкурс може се подићи у просторијама Студентске службе Природно-математичког факултета.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ИЗНОСИ 96.000,00 ДИНАРА.


Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

  • попуњену пријаву;
  • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама;
  • извод из књиге рођених;
  • уверење о положеним испитима током основних академских студија (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
  • оверен наставни план и програм (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
  • доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – 7.000,00 дин.

РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 4. 10. 2018. ГОДИНЕ.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 5. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ.


За упис је потребно:

  • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
  • индекс (Студентска служба ПМФ-а)
  • трошкови уписа 2.000,00 динара
  • школарина за самофинансирајуће студенте: 6 рата по 16.000,00 динара, последња рата до 15. 5. 2019. године

Напомена: све попунити на посебним уплатницама.

Уплату извршити на жиро-рачун ПМФ-а. 840-1017666-11 позив на број: 05-19


НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 8. 10. 2018. ГОДИНЕ


У Крагујевцу, 29. 8. 2018. године

Природно - Математички Факултет

Продекан за наставу

Проф. др Алексанадар Остојић