CTPУЧНО УПУTCTBO 3A CПPOBOЂЕЊЕ УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ

  • CTPУЧНО УПУTCTBO 3A CПPOBOЂЕЊЕ УПИСА У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

  • Изјава о припадности у оквиру програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у високошколске установе
  • Препорука у оквиру програма афирмативне мере уписа припадника ромске националне мањине у високошколске установе
  • Изјава о припадности српске националне мањине из суседних земаља