Васојевић др Миорад

Васојевић др Миорад Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Настава хемије
Кабинет:   Дипломирао: 1979. године
Email: vasakg54@gmail.com Магистрирао: 1989. године
Телефон: 034 336 223 лок. 350 Докторирао: 2005. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Методика наставе хемије 2.
  • Методика наставе хемије 3.
Мастер студије:
  • Савремени облици наставе хемије
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Ilic Dragoslav R, Jevtic Verica V, Vasojevic Milorad M., Jelic Miodrag Z,Radojevic Ivana D,Comic Ljiljana R,Novakovic Sladjana B,Bogdanovic Goran A,Potocnak Ivan,Trifunovic Srecko R, Stereospecific ligands and their complexes. Part XXI. Synthesis, characterization, circular dichroism and antimicrobial activity of cobalt(III) complexes with some edda-type of ligands. Crystal structure of potassium-Delta-(-)(589)-s-cis-oxalato-(S,S)-ethylenediamine-N,N '-di-(2-propanoato)-cobaltate(III)-semihydrate, K-Delta-(-)(589)-s-cis-[Co(S,S-eddp)(ox)]center dot 0.5H(2)O, POLYHEDRON,85,1-9, 2015
  2. Belosevic Svetlana K., Vasojevic Milorad M., Jeremic Marija S,Meetsma Auke,Matovic Zoran D, Preparation, configurational and DFT-NBO analysis of nickel(II) complexes with edta-type ligands containing six-membered backbone ring: crystal structure of [Ni(H2O)(6)][Ni(1,3-pdta)]center dot 2H(2)O, JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY, 66,10,1730-1745, 2013
  3. Belosevic Svetlana K,Cendic Marina,Djukic Maja,Vasojevic Milorad M., Meetsma Auke,Matovic Zoran D, Crystal structure, configurational and density functional theory analysis of nickel(II) complexes with pentadentate 1,3-pd3a-type ligands, INORGANICA CHIMICA ACTA,399, 146-153, 2013
  4. Ilic Dragoslav R,Jevtic Verica V,Radojevic Ivana D,Vasic Sava M,Stefanovic Olgica S,Comic Ljiljana R, Vasojevic Milorad M.,Jelic Miodrag Z,Koval 'chuk Tatyana V,Loginova Natalia V,Trifunovic Srecko R, Stereospecific ligands and their complexes. Part XIX. Synthesis, characterization, circular dichroism and antimicrobial activity of oxalato and malonato-(S,S)-ethylenediamine-N,N'-di-2-(3-methyl)butanoato-chromate(III) complexes}, JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE,1050,133-139, 2013
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • "Преклиничка испитивања биоактивних супстанци", ев. бр. пројекта: III 41010.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Настава у хемији. Дидактички принципи и хемијска писменост. Методе наставе хемије
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English