Марковић др Светлана

Марковић др Светлана Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Физичка хемија
Кабинет: А-I-27 Дипломирала: 1983. године
Email: mark@kg.ac.rs Магистрирала: 1988. године
Телефон: 336 223 лок. 235 Докторирала: 1992. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Физчка хемија 1
 • Рачунари у хемији 1
 • Молекулско моделирање 1.
Докторске студије:
 • Молекулско моделирање у органској хемији
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Izudin Redžepović, Svetlana Marković, Boris Furtula: On Structural Dependence of Enthalpy of Formation of Catacondensed Benzenoid Hydrocarbons, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 82(3) (2019) 663-678.
 2. Jelena Tošović, Svetlana Marković: Antioxidative activity of chlorogenic acid relative to trolox in aqueous solution – DFT study, Food Chem. 278 (2019) 469-475.
 3. Jelena Tošović, Svetlana Marković: Reactivity of chlorogenic acid towards hydroxyl and methyl peroxy radicals relative to trolox in nonpolar media, Theor. Chem. Acc. 137 (2018) 76.
 4. Jelena Tošović, Svetlana Marković, Jasmina M. Dimitrić Marković, Miloš Mojović, Dejan Milenković: Antioxidative mechanisms in chlorogenic acid, Food Chem. 237 (2017) 390-398.
 5. Svetlana Marković, Jelena Tošović: Comparative study of the antioxidative activities of caffeoylquinic and caffeic acids, Food Chem. 210 (2016) 585-592.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • „Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала”, Пројекат бр. 172016.
 • Испитивање хемизма и антиоксидативне активности комлекса полифенолних једињења са есенцијалним металима, билатерални пројекат Србија – Хрватска 2016-2017, шеф са српске стране
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Физичка органска хемија, Теоријска хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English