др Светлана Марковић

др Светлана Марковић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Физичка хемија
Кабинет: А-I-27 Дипломирала: 1983. године
Email: mark@kg.ac.rs Магистрирала: 1988. године
Телефон: 336 223 лок. 235 Докторирала: 1992. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Физчка хемија 1
  • Увод у хемоинформатику
  • Молекулско моделирање 1.
Докторске студије:
  • Молекулско моделирање у органској хемији
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Žiko Milanović, Jelena Tošović, Svetlana Marković, Zoran Marković: Comparison of the scavenging capacities of phloroglucinol and 2,4,6-trihydroxypyridine towards HO• radical: a computational study, RSC Adv. 10 (2020) 43262-43272.
  2. Izudin Redžepović, Svetlana Marković, Boris Furtula: On Structural Dependence of Enthalpy of Formation of Catacondensed Benzenoid Hydrocarbons, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 82(3) (2019) 663-678.
  3. Jelena Tošović, Svetlana Marković: Antioxidative activity of chlorogenic acid relative to trolox in aqueous solution – DFT study, Food Chem. 278 (2019) 469-475.
  4. Jelena Tošović, Svetlana Marković, Jasmina M. Dimitrić Marković, Miloš Mojović, Dejan Milenković: Antioxidative mechanisms in chlorogenic acid, Food Chem. 237 (2017) 390-398.
  5. Svetlana Marković, Jelena Tošović: Comparative study of the antioxidative activities of caffeoylquinic and caffeic acids, Food Chem. 210 (2016) 585-592.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Физичка органска хемија, Теоријска хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English