Марковић др Светлана

Марковић др Светлана Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Физичка хемија
Кабинет: А-I-27 Дипломирала: 1983. године
Email: mark@kg.ac.rs Магистрирала: 1988. године
Телефон: 336 223 лок. 235 Докторирала: 1992. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Рачунари у хемији 1.
 • Рачунари у хемији 2.
 • Програмирање у хемији
 • Молекулско моделирање 1.
 • Молекулско моделирање у настави хемије
Мастер студије:
 • Молекулско моделирање 2.
Докторске студије:
 • Методологија научно-истраживачког рада у хемији
 • Молекулско моделирање у органској хемији
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Jelena Tošović, Svetlana Marković: Reactivity of chlorogenic acid towards hydroxyl and methyl peroxy radicals relative to trolox in nonpolar media, Theor. Chem. Acc. 137 (2018) 76.
 2. Jelena Tošović, Svetlana Marković, Jasmina M. Dimitrić Marković, Miloš Mojović, Dejan Milenković: Antioxidative mechanisms in chlorogenic acid, Food Chem. 237 (2017) 390-398.
 3. Svetlana Marković, Jelena Tošović: Comparative study of the antioxidative activities of caffeoylquinic and caffeic acids, Food Chem. 210 (2016) 585-592.
 4. Svetlana Marković, Jelena Tošović, Jasmina M. Dimitrić Marković: Synergic application of spectroscopic and theoretical methods to the chlorogenic acid structure elucidation, Spectrochim. Acta A 164 (2016) 67-75.
 5. Svetlana Marković, Jelena Tošović: Application of Time-Dependent Density Functional and Natural Bond Orbital Theories to the UV−vis Absorption Spectra of Some Phenolic Compounds, J. Phys. Chem. A 119 (2015) 9352-9362.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • „Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала”, Пројекат бр. 172016.
 • Испитивање хемизма и антиоксидативне активности комлекса полифенолних једињења са есенцијалним металима, билатерални пројекат Србија – Хрватска 2016-2017, шеф са српске стране
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Физичка органска хемија, Теоријска хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English