Маринковић др Силвана

Маринковић др Силвана Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-III-1в Дипломирала: 1982. године
Email: silvana@kg.ac.rs Магистрирала: 1997. године
Телефон: 034 336 223 лок. 305 Докторирала: 2011. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Математичка логика и теорија скупова
 • Теоријске основе информатике 1. (предавања и вежбе)
 • Линеарна алгебра и полиноми
 • Теоријске основе информатике 2. (вежбе)
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. S. Marinković, D. Banković, Subsumptive general solutions and parametric general solutions of Post equations, Information Sciences, Volume 187 (2012) 121-128 (M 21)
 2. S. Marinković, D. Banković, General Solutions of Equations in Multiple-Valued Logic, JMVLSC, ISSN 1542-3980, Volume 16, Number 3-5 (2010), 421-426 (M 23)
 3. S. Marinković, Reproductive General Solutions of Equations on Stone Algebras, JMVLSC, ISSN 1542-3980, Volume 16, Number 1-2 (2010), 1-6 (M 23)
 4. S. Marinković, M. Rašković, R. Đorđević, Weak probability polyadic algebras, Facta Universitatis (Niš) 16 (2001), 1-12 (M 51)
 5. S. Marinković, M. Rašković, R. Đorđević, Weak probability logic with infinitary predicates, Publ. Inst. Math. (Beograd) 65(79) (1999), 8-17 (M 24)
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • ON174026
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Алгебра и логика

Home Page