Ђуран др Милош

Ђуран др Милош Редовни професор
ИНСТИТУТ -   Институт за хемију  
ГРУПА -   Неорганска хемија  
Кабинет: А-I-23 Дипломирао: 1976. године
Email: djuran@kg.ac.rs Магистрирао: 1981. године
Телефон: 034 300 215 Докторирао: 1985. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
Дописни члан САНУ од 2015. године
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Неорганска хемија
 • Одабрана поглавља неорганске хемије
Мастер студије:
 • Комплекси у медицини
Докторске студије:
 • Координациона неорганска хемија
 • Медицинска неорганска хемија
РЕФЕРЕНЦЕ:
Монографије:
 1. B. Đ. Glišić, U. Rychlewska, M. I. Djuran, Reactions and structural characterization of gold(III) complexes with amino acids, peptides and proteins, Dalton Trans., 41 (2012) 6887.
 2. B. Đ. Glišić, M. I. Djuran, Gold complexes as antimicrobial agents: an overview of different biological activities in relation to the oxidation state of the gold ion and the ligand structure, Dalton Trans., 43 (2014) 5950.
 3. S. Rajković, M. D. Živković, M. I. Djuran, Reactions of dinuclear platinum(II) complexes with peptides, Current Protein & Peptide Science, 17 (2) (2016) 95.
Научни радови:
 1. B. Đ. Glišić, L. Senerovic, P. Comba, H. Wadepohl, A. Veselinovic, D. R. Milivojevic, M. I. Djuran, J. Nikodinovic-Runic, Silver(I) complexes with phthalazine and quinazoline as effective agents against pathogenic Pseudomonas aeruginosa strains, J. Inorg. Biochem., 155 (2016) 115.
 2. N. D. Savić, D. R. Milivojevic, B. Đ. Glišić, T. Ilic-Tomic, J. Veselinovic, A. Pavic, B. Vasiljevic, J. Nikodinovic-Runic and M. I. Djuran, A comparative antimicrobial and toxicological study of gold(III) and silver(I) complexes with aromatic nitrogen-containing heterocycles: synergistic activity and improved selectivity index of Au(III)/Ag(I) complexes mixture, RSC Advances, 6 (2016) 13193-13206.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. “Синтеза нових комплекса метала и испитивање њихових реакција са пептидима“, 2011-2016 (Пројекат Бр.: 172036).
 • SCOPES 2016-2018. “Биомедицински аспект супрамолекулске хемије у настави и истраживању у региону Балкана” (Институт за хемију, Универзитет у Фрибургу, Швајцарска; Институт за хемију, Универзитет у Крагујевцу, Србија и Институт за органску хемију са центром за фитохемију, Бугарска академија наука, Софија, Бугарска).
 • Билатерални пројекат 2016-2017. „Нови комплекси платинске групе метала као потенцијални агенси за биомедицинску примену” (Природно-математички факултет, универзитет у Крагујевцу и Факултет за хемију и хемијску технологију, Универзитет у Љубљани, Словенија).
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Координациона хемија, Бионеорганска хемија, Медицинска неорганска хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English