Lada NIVA 21213

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРОДАЈУ
ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ ПОЛОВНОГ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА

„Lada NIVA 21213“

Предмет лицитације је моторно возило „Lada NIVA 21213“, прва регистрација 14. 11. 2003. године, у боји „S. ZELENA D.“ у возном стању, истеклом саобраћајном дозволом 3. 11. 2020. године, са пређених 145.804 километара.

Почетна цена возила је 60.000,00 динара.

Возило се може погледати сваког радног дана у времену од 10 до 12 часова до дана одржавања лицитације, у дворишту Факултета

Јавна лицитација ће се одржати дана 3. 12. 2020. године са почетком у 12 часова у свечаној сали Факултета, с тим да је због евидентирања обавезно присуство пријављених учесника 1 час пре почетка лицитације.

Рок за подношење пријава са одговарајућом документацијом је осам дана од дана објављивања огласа.

Комплетна документација за пријављивање као и Правила о поступку спровођења јавне лицитације могу се бесплатно преузети на доле наведеним линковима.

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица, под условима прописаним наведеним Правилима, која поднесу пријаву у року утврђеном овим огласом и на рачун Факултета број 840-1017666-11 уплате депозит од 10% почетне цене возила што износи 6.000,00 динара.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДОКУМЕНТАЦИЈА


У Крагујевцу, 22. 11. 2020. године

Природно - Математички Факултет

Председник Комисије за спровођење поступка јавне лицитације

Проф. др Верица Јевтић