УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

    

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

УВЕРЕЊА О АКРЕДИТАЦИЈИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

АКРЕДИТАЦИЈЕ, ОДЛУКЕ, ПРОГРАМИ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ Број одлуке Датум ОДЛУКА
Програм развоја научноистраживачког подмлатка 540/2 16. 10. 2019.
Одлука о научноистраживачком раду подмлатка 540/XVII-1 23. 10. 2019.
Програм научноистраживачког рада 540/3 16. 10. 2019.
Одлука о научноистраживачком раду 540/XVI-1 23. 10. 2019.
АКРЕДИТАЦИЈА 021-01-61/29 11. 6. 2007.
АКРЕДИТАЦИЈА 021-01-17/17 25. 10. 2011.
АКРЕДИТАЦИЈА 660-01-00012/27 2. 2. 2016.
АКРЕДИТАЦИЈА 660-01-00002/44 3. 12. 2019.