Професор Иван Гутман

Професор Иван Гутман најбоље рангирани научник из Србије...


COVID-19

Исказивање интересовања за вакцинисање...


Јубилеј часописа MATCH

Јубилеј часописа MATCH...


Online и комбинована настава

Ова одлука ће се примењивати од 11. 12. 2020. године...


Приступ студентским порталима...

Комплетна упутсва и процедуре за приступе студентским порталима


Netchem Erasmus +

Netchem Erasmus + је међународни пројекат подржан од стране EU...