Христина Делибашић

Христина Делибашић Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за физику
ГРУПА - Физика
Кабинет: В-I-4 Дипломирала:  23. 9. 2016. године
Email: hristinadelibasic@gmail.com Мастер:  
Телефон: 336 223 лок. 355 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Електроника 1.
  • Електроника 2.
  • Архитектура рачунара 1.
  • Историја физике
  • Методика наставе физике
  • Методика наставе информатике
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. H. Delibašić, K. Isaković, V. Petrović and T. Miladinović, Estimation of the Influence of the Magnetic Component on the Transition Rate in a Linearly Polarized Laser Field, International Journal of Theoretical Physics, doi: https://doi.org/10.1007/s10773-017-3572-7, ISSN: 1572-9575, (IF=0.964 за 2016 годину). (М23)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Атомска, молекулска и оптичка физика, аналогна и дигитална електроника, методика наставе.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English