Даница Продановић

Даница Продановић Асистент
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА Математика
Кабинет:   Дипломирала:  
Email: danica.prodanovic@pmf.kg.ac.rs Мастер:  
Телефон:   Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English