Немања Вучићевић

Немања Вучићевић Асистент
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА  
Кабинет: A-III-1V Дипломирао: 9. 2019. године
Email: nemanja.vucicevic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 10. 2020. године
Телефон:   Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Теоријске основе информатике
  • Увод у програмирање
  • Увод у финансијку математику (математика)
  • Финансијска математика (информатика)
  • Математика 1 (физика)
  • Математика 3 (информатика)
  • Топологија 1
  • Топологија 2
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Оптимизација

Home Page