Сандра Јовичић Милић

Сандра Јовичић Милић Истраживач сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Неорганска хемија
Кабинет: Б-0-4а Дипломирао: 25. 10. 2011.
Email: sandra.jovicic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 21. 9. 2012.
Телефон: 034 300 263 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Хемија
  • Међународне норме стандардизације и акредитацијe
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Jovičić Milić SS, Jevtić VV, Stojković DLj, Petrović ĐS, Avdović EH, Marković ZS, Radojević ID, Čomić Lj, Mladenović VS. Synthesis, characterization and antimicrobial activity of palladium(II) complexes with O,O'-dialkyl esters of (S,S)-ethylenediamine-N,N'-di-(3,3′-1H-indol-3yl)-propionic acid, Inorganica Chimica Acta 2020; 510: 119743.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала”, Пројекат бр. 172016.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
Неорганска и бионеорганска хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English