ЈАВНИ КОНКУРС

Ф О Н Д А Ц И Ј А

«Горан Љубијанкић»

објављује

ЈАВНИ КОНКУРС

за

ДОДЕЛУ НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

И МАСТЕР РАДОВЕ

из области молекуларне биологије, урађене у институтима и на универзитетима у Србији и одбрањене у току 2019. године

  • Пријаву поднети електронским путем преко линка
  • Биографију са библиографијом, као и докторску дисертацију или мастер рад (pdf) послати на адресу Фондације (fondacija.fglj@imgge.bg.ac.rs)
  • Пријаве поднети до 31. децембра 2019. године

НАГРАДНИ ФОНД ИЗНОСИ 200.000,00 динара.

Награде ће бити додељене 30. јануара 2020. године у седишту Фондације, у библиотеци ИМГГИ, Војводе Степе 444а, Београд.