Упис зимског семестра и обнова године на ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА у школској 2019/20. години


Упис зимског семестра и обнова године на ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА у школској 2019/20. години обавиће се 10. - 11. 10. 2019. године.

 • I. За упис зимског семетра потребно је доставити:
  • 1. два обрасца ШВ-20 (скриптарница ПМФ-а)
  • 2. индекс
  • 3. Пријава за упис годинедва обрасца ШВ-20 (скриптарница ПМФ-а)
  • 4. Уплата прве рате школарине - 30.000,00 динара за самофинансирајуће студенте.
  • 5. Студенти којима је истекао двоструки износ година за завршетак студија, потребно је да упуте молбу Декану за продужење рока и да наведу разлоге за продужење.
 • II. Студенти који обнављају прву и другу годину, плаћају обнову године по броју пренетих espb - бодова. Цена бода је 2.000,00 динара.
 • III. Студенти који обнављају трећу годину студија плаћају 10.000,00 динара за обнову године.

Уплату извршити на жиро-рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-108.


У Крагујевцу, 19. 9. 2019. године

Природно - Математички Факултет

Студентска служба