Филип Поповић

Филип Поповић Истраживач-сарадник
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ГРУПА Биологија
Кабинет: А-1-5б Дипломирао: 16.9.2016.
Email: filip.popovic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 28. 9. 2017.
Телефон: 034-336-226 локал 262 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Popović, F., Stojanović, M., Trakić, T., Sekulić, J., Sekulić, S. & Tsekova R. 2020. New Records of Earthworms (Annelida: Clitellata) from the Kopaonik Mountain, with the First Finding of Allolobophora treskavicensis (Mršić, 1991) in Serbia. Acta Zoologica Bulgarica Supplement 15, p. 61-70. ISSN 0324-0770; (http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/Suppl_15_13)
  2. Sekulić, J., Stojanović, M., Trakić, T., Popović, F. & Tsekova R. 2020. Effects of the Modern Biorational Insecticide Spinosad on the Earthworm Eisenia fetida (Savigny, 1826) (Annelida: Clitellata). Acta Zoologica Bulgarica Supplement 15, p. 71-77. ISSN 0324-0770; (http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/Suppl_15_14)
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Преклиничка испитивања биоактивних супстанци III 41010
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Зоологија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English