Марија Милошевић

Марија Милошевић Истраживач сарадник
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ГРУПА Биологија
Кабинет: А-I-5б Дипломирала: 27. 9. 2012.
Email: marija.milosevic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 7. 10. 2014.
Телефон:   Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Биосенсинг технологије и глобални систем за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима, III 43002
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Физиологија животиња и молекуларна биологија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English