Тијана Величковић

Тијана Величковић Асистент
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ГРУПА Биологија
Кабинет: А-Пo-15 Дипломирала: 17. 9. 2015. године
Email: tijana.velickovic@pmf.kg.ac.rs Мастер:  
Телефон: 034/336-233 лок. 242 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Биосенсинг технологије и глобални системи за континуирана истраживања и интегрисано управљање екосистемима (III 43002)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Хидробиологија и заштита вода, Филогеографија, Популациона биологија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English