МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - други уписни рок

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2019/20. години


Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину мастер академских студија у школској 2019/20. години уписаће у ДРУГОМ уписном року 100 студената и то 21 на буџету и 79 самофинансирајућих:

Студијски програм MAСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (2 семестра, 60 ЕСПБ) за стицање академског назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
мастер биолог 5 8
мастер еколог 8 8
мастер биолог-молекуларна биологија 1 14
мастер математичар* - 12
мастер информатичар* 4 18
мастер физичар 3 5
мастер хемичар* - 26

*-полаже се пријемни испит

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ЕСПБ.


ВАЖНИ ДАТУМИ:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС: 15. И 16. 10. 2019. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

*ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 17. 10. 2019. У 11h

РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 17. 10. 2019. ГОДИНЕ.

РОК ЗА ЖАЛБЕ ЈЕ 24ч ОД ОБЈАВЉИВАЊА ЛИСТЕ, КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 18. ОКТОБРА

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 18. 10. 2019. године.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:

1. МАТЕМАТИКА – једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) Број студената
број буџетских места -
број самофинансирајућих места 12
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин
 • Пријемни испит 17. 10. 2019. године у 11h,

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за математику и информатику.


2. ИНФОРМАТИКА - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) Број студената
број буџетских места 4
број самофинансирајућих места 18
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин
 • Пријемни испит 17. 10. 2019. године у 11h,

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за математику и информатику.


3. ФИЗИКА - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) Број студената
број буџетских места 3
број самофинансирајућих места 5
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за физику.


4. ХЕМИЈА - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) Број студената
број буџетских места  
број самофинансирајућих места 26
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин
 • Пријемни испит 9. 10. 2019. године у 11h,

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за хемију.


5. БИОЛОГИЈА - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) Број студената
број буџетских места 5
број самофинансирајућих места 8
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин

Ближе услове бодовања погледајте на сајту Института за биологију и екологију.


6. EКОЛОГИЈА - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) Број студената
број буџетских места 8
број самофинансирајућих места 8
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин

Ближе услове бодовања погледајте на сајту Института за биологију и екологију.


7. БИОЛОГИЈА- Молекуларна биологија - једногодишње мастер студије (60 ЕСПБ) Број студената
број буџетских места 1
број самофинансирајућих места 14
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин

Ближе услове бодовања погледајте на сајту Института за биологију и екологију.


ПРИЈАВА НА КОНКУРС: 15. И 16. 10. 2019. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ (НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА КОЈИ ИМАЈУ ПРЕДВИЂЕНО ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА): 17. 10. 2019. ГОДИНЕ У 11 ЧАСОВА

Образац пријаве на конкурс може се подићи у просторијама Студентске службе Природно-математичког факултета.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 96.000,00 динара.

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

 • попуњену пријаву;
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама;
 • извод из књиге рођених;
 • уверење о положеним испитима током основних академских студија (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • оверен наставни план и програм (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – 7.000,00 дин.

РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 17. 10. 2019. ГОДИНЕ.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 18. 10. 2019. године.

За упис је потребно:

 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница ПМФ-а)
 • индекс (преузима се у Студентској служби ПМФ-а)
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • школарина за самофинансирајуће студенте: 6 рата по 16.000,00 динара, последња рата до 15. 5. 2020. године. Прва рата школарине у износу од 16.000,00 динара, плаћа се приликом уписа.

Напомена: све попунити на посебним уплатницама.

Уплату извршити на жиро-рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-108.