КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА


УПИС ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА И ОБНОВА ГОДИНЕ НА ДОКТОРСКИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ОБАВИЋЕ СЕ 10 и 11 ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ.

За упис зимског семестра потребно је доставити:

 • ДВА ОБРАСЦА ШВ - 20, СКРИПТАРНИЦА)
 • ИНДЕКС
 • ПРИЈАВА ЗА УПИС ГОДИНЕ (СКРИПТАРНИЦА)
 • УПЛАТА ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ - 30.000,00 динара, за самофинансирајуће студенте.
 • Студенти којима је истекао двоструки износ година за завршетак студија, потребно је да упуте молбу Декану за продужење рока и да наведу разлоге за продужење.

Студенти који обнављају прву и другу годину, плаћају обнову године по броју пренетих espb - бодова. Цена бода је 2.000,00 динара.

Студенти који обнављају трећу годину студија плаћају 10.000,00 динара за обнову године.

Уплату извршити на жиро рачун ПМФ-а 840-1017666-11, Позив на број 05-108


У Крагујевцу, 17. 9. 2019. године

Природно - Математички Факултет

СЕКРЕТАРИЈАТ


ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2019/20. години


Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу ће у прву годину докторских академских студија у школској 2019/20. години уписати 10 буџетских и 14 самофинансирајућих студената и то:

Студијски програм докторских академских студија (3 године, 180 ЕСПБ) за стицање научног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
Доктор наука - биолошке науке 2 4
Доктор наука - математичке науке* 1 1
Доктор наука - рачунарске науке* 1 1
Докторска школа математике Доктор наука - математичке науке 2 2
Доктор наука - физичке науке* 2 3
Доктор наука - хемијске науке* 2 4

*-полаже се пријемни испит

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне и мастер академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмима, при чему су остварили најмање 300 ЕСПБ.


ВАЖНИ ДАТУМИ:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС: 15. И 16. 10. 2019. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

*ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 17. 10. 2019. У 11h

РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 17. 10. 2019. ГОДИНЕ.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 18. 10. 2019. године.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ИЗНОСИ 120.000,00 ДИНАРА.

СТУДЕНТИ УПИСАНИ КАО БУЏЕТСКИ ЗА СВАКУ ГОДИНУ СТУДИЈА ТРЕБА ДА ДОПЛАТЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ СУМЕ КОЈУ ЗА ЊИХ ШАЉЕ МИНИСТАРСТВО И ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ ОД 120.000,00 ДИНАРА.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:


1. БИОЛОГИЈА Број студената
број буџетских места 2
број самофинансирајућих места 4
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин

Ближе услове бодовања погледајте на сајту Института за биологију и екологију.


2. МАТЕМАТИКА Број студената
број буџетских места 1
број самофинансирајућих места 1
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин
 • Пријемни испит 17. 10. 2019. године у 11h,

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за математику и информатику.


3. РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ Број студената
број буџетских места 1
број самофинансирајућих места 1
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин
 • Пријемни испит 17. 10. 2019. године у 11h,

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за математику и информатику.


4. ДОКТОРСКА ШКОЛА МАТЕМАТИКЕ Број студената
број буџетских места 2
број самофинансирајућих места 2
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин
 • Пријемни испит 17. 10. 2019. године у 11h,

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за математику и информатику.


5. ФИЗИКА Број студената
број буџетских места 2
број самофинансирајућих места 3
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин
 • Пријемни испит 17. 10. 2019. године у 11h,

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за физику.


6. ХЕМИЈА Број студената
број буџетских места 2
број самофинансирајућих места 4
 • Трошкови пријаве на конкурс 7.000,00 дин
 • Пријемни испит 17. 10. 2019. године у 11h,

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за хемију.


ПРИЈАВА НА КОНКУРС: 15. И 16. 10. 2019. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ (НА СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА КОЈИ ИМАЈУ ПРЕДВИЂЕНО ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА): 17. 10. 2019. ГОДИНЕ У 11 ЧАСОВА

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 120.000,00 динара.

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

 • пријаву на конкурс (кандидати само достављају пријаву у писаној форми);
 • кратку биографију;
 • уверење о положеним испитима током основних и мастер академских студија (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама са просечном оценом 8 и остварених 300 ЕСПБ;
 • извод из књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • потврду о знању енглеског језика;
 • писану сагласност наставника да буде ментор;
 • доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – 7.000,00.

Критеријуми за јединствену ранг листу налазе се на сајту Факултета, појединачно за сваки Институт.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 18. 10. 2019. године.

За упис је потребно:

 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница ПМФ-а)
 • индекс (Студентска служба ПМФ-а)
 • две фотографије 4,5 x 3,5
 • трошкови уписа 2.000,00 дин.
 • школарина за самофинансирајуће студенте: 4 рате по 30.000,00 дин, последња рата до 15. 4. 2020. године. Прва рата школарине у износу од 30.000,00 динара плаћа се приликом уписа.

Напомена: све попунити на посебним уплатницама.

Уплату извршити на жиро-рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.