Маја Вулићевић

Маја Вулићевић Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА - Математика
Кабинет: A-III-1д Дипломирала: 28. 8. 2017. године
Email: majalucic94@gmail.com Мастер: 5. 10. 2018. године
Телефон:   Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Теорија бројева
  • Дискретна математика
  • Комплексна анализа
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Математичка анализа са применама
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English