Љубица Ђуровић

Љубица Ђуровић Асистент
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА Математика
Кабинет: A-III-1д Дипломирала: 28. 8. 2017. године
Email: ljubicamilevic@yahoo.com Мастер: 28. 9. 2018. године
Телефон:   Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Линеарна алгебра 2
  • Математика 1 (информатика)
  • Теоријске основе информатике 2 (информатика)
  • Статистика и рачунарство (биологија)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Алгебра
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English