Ненад Златић

Ненад Златић Асистент  
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ГРУПА Екологија биљака    
Кабинет: А-По-1 Дипломирао: 3. 9. 2013. године
Email: nenad.zlatic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 1. 7. 2015. године
Телефон: 034 336 223 лок. 270 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Екологија биљака – Практична настава; биологија
 • Биогеографија – Практична настава; биологија и екологија
 • Синекологија – Практична настава; екологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Stanković, M., Zlatić, N. (2018). Ethnobotany of Teucrium species. pp. 214-231. In: Ethnobotany: Local knowledge and tradition. Editors: José L. Martinez, Amner Muñoz-Acevedo, Mahendra Rai. ISBN: 978-1-13-838898-1. CRC Press, Taylor & Francis Group Ltd, Oxford, UK.
 2. Zlatić, N., Jakovljević, D., Stanković, M. (2019). Temporal, plant part, and interpopulation variability of secondary metabolites and antioxidant activity of Inula helenium L. Plants 8(6), 179. ISSN 2223-7747, IF(2018) 2.632.
 3. Zlatić, M.N., Stanković, S.M., Simić, S.Z. (2017). Secondary metabolites and metal content dynamics in Teucrium montanum L. and Teucrium chamaedrys L. from habitats with serpentine and calcareous substrate. Environmental Monitoring and Assessment, 189(3), 110. ISSN 0167-6369, IF(2017) 1.804.
 4. Veljković, B., Đorđević, N., Dolićanin, Z., Ličina, B., Topuzović, M., Stanković, M., Zlatić, N., Dajić-Stevanović, Z. (2019). Antioxidant and anticancer properties of leaf and fruit extracts of the wild raspberry (Rubus idaeus L.). Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 47(1). DOI: http://dx.doi.org/10.15835/nbha47111274. ISSN 0255-965X, IF(2017) 0.648.
 5. Stanković, M., Ćurčić, S., Zlatić, N., Bojović, B. (2017). Ecological variability of the phenolic compounds of Olea europaea L. leaves from natural habitats and cultivated conditions. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 31(3), 499-504. ISSN 1310-2818, IF(2017) 1.227.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (III 41010)
 • Популаризација екологије у циљу одрживог развоја руралних подручја Крагујевца, носилац пројекта ЕИД „Младен Караман“.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Екологија виших биљака; Биологија и екологија земљишта; Морфологија и анатомија биљака; Екологија секундарних метаболита
CURRICULUM VITAE - English