Љубица Мијајиловић

Љубица Мијајиловић Асистент    
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА      
Кабинет: А – II – 19 Дипломирала: 2016. године
Email: ljubicakovacevicc@gmail.com Магистрирала: 2017. године
Телефон: 336 223 локал 305 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Рачунарски системи
  • Софтверски алати 2
  • Рачунарске мреже и мрежне технологије
  • Архитектура рачунара