др Мирјана Грујовић

др Мирјана Грујовић Научни сарадник  
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Микробиологија
Кабинет:   Дипломирала: 29. 8. 2012. године
Email: mirjana.grujovic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 25. 9. 2014. године
Телефон: 336 223 локал 269 Докторирала:  5. 12. 2019. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Екологија микроорганизама
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Muruzovic M., Mladenović K, Stefanović O, Vasić S, Čomić Lj. 2016. Extracts of Agrimonia eupatoria L. as sources of biologically active compounds and evaluation of their antioxidant, antimicrobial and antibiofilm activities. Journal of Food and Drug Analysis, 24 (3): 539–547. DOI: 10.1016/j.jfda.2016.02.007 M21 (ИФ 2016: 3,048)
  2. Muruzović M., Mladenović K, Comić Lј. 2018. In vitro evaluation of resistance to environmental stress by planktonic and biofilm form of lactic acid bacteria isolated from traditionally made cheese from Serbia. Food Bioscience, 23: 54-59. DOI: 10.1016/j.fbio.2018.03.005 M22 (ИФ 2017: 2,371)
  3. Muruzović M., Mladenović K, Zugić Petrović T, Comić Lј. 2018. Characterization of lactic acid bacteria isolated from traditionally made Serbian cheese and evaluation of their antagonistic potential against Enterobacteriaceae. Journal of Food Processing and Preservation, 42(4): 1-9. DOI: 10.1111/jfpp.13577 M22 (ИФ 2017: 1,510)
  4. Muruzović M., Mladenović K, Đilas M, Stefanović O, Comić Lј. 2018. In vitro evaluation of antimicrobial potential and ability of biofilm formation of autochthonous Lactobacillus spp. and Lactococcus spp. isolated from traditionally made cheese from Southeastern Serbia. Journal of Food Processing and Preservation, 42(11): 1-10. DOI: 10.1111/jfpp.13776 M22 (ИФ 2017: 1,510)
  5. Muruzović M., Mladenović K, Zugić Petrović T, Comić Lј. 2018. In vitro evaluation of the antimicrobial potential of Streptococcus uberis isolated from a local cheese from Southeastern Serbia. Veterinarski arhiv, 88 (4): 521-534. DOI: 10.24099/vet.arhiv.0007 M23 (ИФ 2016: 0,302)
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • „Преклиничка испитивања биоактивних супстанци“ Пројекат бр. 41010
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Микробилогија-микробилогија хране
CURRICULUM VITAE - English