Невена Н. Петровић

Невена Н. Петровић Асистент  
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Aлгологија и микологија
Кабинет: А-II-3 Дипломирала: 2017. године
Email: nevena.n.petrovic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 2018. године
Телефон: 336 223 лок. 268 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Систематика алги и гљива
  • Микологија
  • Макромицете
Мастер студије:
  • Екологија гљива
  • Примењена микологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Топузовић М., Бранковић С., Ранчић Н., Петровић Н. (2015): ,,Садржај метала у земљишту и биљкама на једном серпентинском локалитету (село Каменица)''. Прва еколошка конференција са међународним учешћем ,,Смедерево еколошки град''. 09. 12.–10. 12. 2015., Смедерево. Зборник радова, стр. 35-40.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Проучавање биолошке разноврсности гљива, са посебним акцентом на макромицете. Испитивање биолошке активности гљива и лишајева и њихових секундарних метаболита, ради доказивања лековитих својстава и њихове примене у медицини и различитим гранама индустрије.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English