Упис

ОБАВЕШТЕЊЕ


I

а) За упис студената II, III и IV године (БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ) потребно је:

 • индекс,
 • два (2) ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а,
 • пријава (на којој се пишу положени испити са назнаком броја ЕСПБ, оценама и датумима полагања ), скриптарница ПМФ-а,
 • уплата: 126,00 – осигурање (није обавезно).

б) За упис студената II, III и IV године (САМОФИНАНСИРАЈУЋИ) потребно је:

 • индекс,
 • два (2) ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а,
 • пријава (на којој се пишу положени испити са назнаком броја ЕСПБ, оценама и датумима полагања ), скриптарница ПМФ-а,
 • уплате: по Уговору - 16.000,00 прва рата школарине,
 • уплата: 126,00 – осигурање (није обавезно).

II

а) Обнова I, II и III године обрачунава се према броју пренетих ЕСПБ пута 1.200,00 динара (цена бода).

Уз ово је потребно још:

 • индекс,
 • два (2) ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а,
 • пријава (на којој се пишу положени испити са назнаком броја ЕСПБ, оценама и датумима полагања ), скриптарница ПМФ-а,
 • уплата: 126,00 – осигурање (није обавезно).
 • уплата за обнову године по броју пренетих бодова –цена бода 1.200,00 динара

б) Обнова IV – буџетски студенти, закључно са генерацијом 2013/14 године имају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана од истека редовног трајања студија.

 • индекс,
 • два (2) ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а,
 • уплата: 126,00 – осигурање (није обавезно).

ц) Обнова IV (први пут) – самофинансирајући студенти, плаћају пренете ЕСПБ само из IV године.

Студенти који обнављају IV годину (други пут), плаћају све пренете бодове.


Напомена:

Упис и обнова године на основним академским студијама 18. 9. - 29. 9. 2017. године.

Сви студенти који имају услове за упис, могу да упишу годину и пре назначених термина.

Молимо Вас да поштујете динамику плаћања школарине јер у противном неће моћи да се пријављују испити.

Све уплате извршити на жиро рачун ПМФ-а број 840–1017666-11 позив на број 05-19.

Обнова апсолвентског стажа апсолвената и апсолвената на I степену високог образовања за студенте по старом програму обавиће од 16. 10. - 20. 10. 2017. године.

Цена за обнову је 10.000,00 динара и плаћа се у целини.

У Крагујевцу, 17. 8. 2017. године

Природно - Математички Факултет

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА


ОГЛАШАВА СЛОБОДНА МЕСТА ЗА

ДРУГИ УПИСНИ РОК ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ МАТЕМАТИЧАР 21 -
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ 10 -
ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР 21 5
ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИЧАР 19 -
УКУПНО 71 5

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДТА за за други конкурсни рок 6., 7. и 8. септембра 2017. године oд 9 - 13 часова.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ: 12. 9. 2017. године у 10 часова за све студијске групе

Приликом пријављивања потребно је доставити:

 • Пријаву за упис на Факултет (Студентска служба ПМФ-а)
 • Сведочанство из I, II, III и IV године (фотокопије- оригинали на увид) и диплома
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (7.000 динара).

Упис примљених кандидата обавиће се по објављивању коначне ранг листе.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.

У Крагујевцу, 14. 7. 2017. године

Природно - Математички Факултет

СЕКРЕТАРИЈАТ


УПИС КАНДАДАТА “ДО ЦРТЕ”

03.07. - 05.07.2017. године од 09:00 до 13:00

Документација потребна за упис:

 • оргинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
 • индекс (добија се у Студентској служби ПМФ-а)
 • пластифицирана фасцикла за досије-добија се у Студентској служби ПМФ-а
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • трошкови осигурања 126,00 динара
 • доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају, цена школарине 72.000,00 динара.

Жиро рачун Природно математичког факултета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.


УПИС КАНДАДАТА “ИСПОД ЦРТЕ” КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ДА СЕ УПИШУ НА БУЏЕТ

05.07.2017. године од 13:00 до 15:00

Уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних Факултета Универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

Специјално, кандидатима који су положили пријемни на Студијским групама математика или информатика се признаје пријемни испит за упис на основне академске студије Физике.


ПРИЈАВА кандадата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на СРОДНОМ ФАКУЛТЕТУ

03.07. - 13.07.2017. године од 09:00 до 13:00

Кандидати подносе захтев Декану Факултета за признавање пријемног испита, потврду о положеном пријемном испиту са оствареим бројем бодова, диплому, извод из књиге рођених и сва четири сведочанства.

Уколико се пријави већи број кандидата у односу на преостали број слободних места, врши се рангирање свих пријављених кандидата.


УПИС кандадата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на СРОДНОМ ФАКУЛТЕТУ

14.07.2017. године од 09:00 до 13:00

Документација потребна за упис:

 • оргинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
 • индекс (добија се у Студентској служби ПМФ-а)
 • пластифицирана фасцикла за досије-добија се у Студентској служби ПМФ-а
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • трошкови осигурања 126,00 динара
 • доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају, цена школарине 72.000,00 динара.

Жиро рачун Природно математичког факултета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.Коначна ранг листа пријемног испита за упис у прву годину студија школске 2017/2018

Рок - први

датум Листа
27. јун 2017.
27. јун 2017.
27. јун 2017.
29. јун 2017.
29. јун 2017.
29. јун 2017.
29. јун 2017.

Одлуком Декана, Природно-математичког факултета, Институт за математику ће на студије ИНФОРМАТИКЕ поред 87 студената који су примљени на буџет, омогућити пријем још 13-торо студената, који ће бити финансирани из буџета. Нема самофинасирајућих.

Студенти који нису стекли право уписа на студије ИНФОРМАТИКЕ имају могућност преласка на студије МАТЕМАТИКЕ или ФИЗИКЕ-ИНФОРМАТИКЕ без додатних трошкова.


У Крагујевцу, 30.06.2017. године

Природно - Математички Факултет

Студентска службаСписак кандидата који полажу пријемни испит за упис у прву годину студија

школске 2017/2018

Рок - први

предмет датум Листа
Математика 27. јун 2017. године у 10 часова
Математика 27. јун 2017. године у 10 часова
Физика 27. јун 2017. године у 10 часова
Хемија 29. јун 2017. године у 10 часова
Биологија 29. јун 2017. године у 10 часова
Биологија 29. јун 2017. године у 10 часова


У Крагујевцу, 26.06.2017. године

Природно - Математички Факултет

Студентска службаРАДОЈА ДОМАНОВИЋА 12, КРАГУЈЕВАЦ, телефон: 034/336-223 лок.203, Студентска служба: 034 300-260, факс: 034/335-040, e-mail: pmfkrag@kg.ac.rs

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2017/18. години уписаће 320 студената чије се студије финансирају из буџета и то:

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ МАТЕМАТИЧАР 50 -
ДИПЛОМИРАНИ ИНФОРМАТИЧАР 87 13
ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ 35 5
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ 40 -
ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР 60 5
ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИЧАР 25 -

Школарина за студенте који се сами финансирају износи 72.000 динара за једну школску годину. Школарина за студенте странце износи 2.500 евра за једну школску годину.

Сви студијски програми основних академских студија на Факултету трају 4 године (осам семестара, 240ЕСПБ).

УСЛОВИ КОНКУРСА

У прву годину основних студија могу се уписати кандидати који имају средње образовање у четворогодишњем трајању, уз полагање пријемног испита по програму гимназије природно-математичког смера из следећих предмета:

 • за студијске програме МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА из Математике
 • за студијске програме БИОЛОГИЈА и ЕКОЛОГИЈА из Биологије
 • за студијски програм ХЕМИЈА из Хемије и
 • за студијски програм ФИЗИКА из Физике.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУС за упис на све студијске програме Факултета обавиће се 21, 22 и 23. јуна 2017. године од 9 до 13 часова.

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (копије, оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (7.000 dinara).

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

Пријемни испити за студијске програме Математика, Информатика и Физика биће одржани 27. јуна 2017. године у 10 часова.

Пријемни испити за студијске програме Биологија, Екологија и Хемија биће одржани 29. јуна 2017. године у 10 часова.

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације, без којих није могуће полагање пријемног испита.

ФОРМИРАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ

Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту, а на основу ранг листе за сваки студијски програм.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена у сваком разреду средње школе помножен са 2. По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Општи успех у средњој школи рачуна се заокруживањем на две децимале.

На пријемном испиту кандидат може стећи од 0 до 60 бодова.

Ученицима трећег и четвртог разреда средње школе који су освојили једну од прве три награде на републичком такмичењу које организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту признаје се максималан број бодова из тог предмета на пријемном испиту.

Факултет, након завршеног полагања пријемног испита, утврђује и објављује прелиминарне ранг листе кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима, за сваки студијски програм, на огласној табли и сајту Факултета.

Прелиминарне ранг листе биће објављене 28. јуна 2017. године за студијске програме МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И ФИЗИКА и 30. јуна 2017. године за студијске програме БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА и ХЕМИЈА.

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног испита, може поднети приговор. После рока предвиђеног за жалбе (24 сата), Факултет формира коначне ранг листе за све студијске програме и на основу њих врши се упис примљених кандидата.

Коначне ранг листе биће објављене 29. јуна 2017. године студијске програме МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА и ФИЗИКА, а 03. јула 2017. године за студијске програме БИОЛОГИЈА, ЕКОЛОГИЈА и ХЕМИЈА.

Упис примљених кандидата вршиће се од 03. јула - 05. јула 2017. године од 9-13 часова.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.

Кандидати који су положили пријемни испит на неком од сродних факултета универзитета у Србији из једног од предмета предвиђених за упис на ПМФ, моћи ће, уколико има слободних места, да предају захтеве, документа и потврду о положеном пријемном испиту са оствареним бројем бодова од 03. јула до 13. јула 2017. године (од 9-11 часова), када ће се извршити њихово рангирање. Упис ће се обавити 14. јула 2017. године.

Документација потребна за упис:

 • оргинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
 • индекс (добија се у Студентској служби ПМФ-а)
 • пластифицирана фасцикла за досије-добија се у Студентској служби ПМФ-а
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • трошкови осигурања 126,00 динара
 • доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају, цена школарине 72.000,00 динара.

УПИС ДРЖАВЉАНА СРБИЈЕ КОЈИ СУ СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗАВРШИЛИ У ИНОСТРАНСТВУ

Држављани Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству могу да се упишу на студијски програм уколико им се призна стечена страна школска исправа у складу са Законом.

УПИС ПРИПАДНИКА СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ИЗ СУСЕДНИХ ЗЕМАЉА

Припадници српске националне мањине из суседних земаља школују се у Републици Србији под истим условима као и грађани Републике Србије, укључујући право да се финансирају из буџета.

Приликом пријављивања на Конкурс потребно је предати нострификована школска документа или потврду о томе да је започета нострификација. До тренутка уписа ови кандидати морају имати нострификована документа. Кандидати који поседују документа Републике Српске конкуришу без нострификације.

Кандидати своју националну припадност потврђују потписаном изјавом.

Суседне земље су: Република Мађарска, Република Румунија, Народна Република Бугарска, БЈР Македонија, Република Албанија, Босна и Херцеговина, Република Словенија, Република Хрватска и Црна Гора.

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин плаћа школарину.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси нострификовану диплому о завршенoј средњој школи или потврду о томе да је започета нострификација потребних школских докумената.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

 • да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
 • да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

УПИС ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Особе са инвалидитетом могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим могућностима, односно у њима доступном облику, а у складу са објективним могућностима факултета.

Особа са инвалидитетом је у обавези да писмено образложи на који начин је потребно прилагодити полагање пријемног испита и то образложење достави приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм.

Додатни услови уписа ових кандидата дефинисани су кроз Програм афирмативних мера које доноси Влада Републике Србије, а које спроводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће бити доступни када о истом добијемо детаљне информације.

Детаљније информације, као и ближа обавештења о начину полагања могу се добити у Студентској служби Факултета, Ул. РадојаДомановића 12 у Крагујевцу; на телефон 034/300-260, као и на сајту: www.pmf.kg.ac.rsУпис 2017. - Важни датуми


ПРИЈАВА КАНДИДАТА

21.06. - 23.06.2017. године

Студентској служби се подносе:

 • пријава на конкурс
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (копије, оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • диплома
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (7.000 dinara).

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ

27.06. - 29.06.2017. године

Математика / Информатика / Физика Биологија / Екологија / Хемија
27. јун 2017. године у 10 часова 29. јун 2017. године у 10 часова

Кандидат на пријемни испит доноси потврду која се добија приликом пријављивања и личну карту или пасош ради идентификације, без којих није могуће полагање пријемног испита.


ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА

28.06. - 30.06.2017. године

Математика / Информатика / Физика Биологија / Екологија / Хемија
28. јун 2017. године 30. јун 2017. године

Кандидат који сматра да редослед на прелиминарној ранг листи није утврђен на начин предвиђен Конкурсом или има примедбе на регуларност пријемног испита, може поднети приговор. После рока предвиђеног за жалбе (24 сата), Факултет формира коначне ранг листе за све студијске програме и на основу њих врши се упис примљених кандидата.


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

29.06. - 03.07.2017. године

Математика / Информатика / Физика Биологија / Екологија / Хемија
29. јун 2017. године 03. јул 2017. године


УПИС КАНДАДАТА “ДО ЦРТЕ”

03.07. - 05.07.2017. године од 09:00 до 13:00

Документација потребна за упис:

 • оргинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
 • индекс (добија се у Студентској служби ПМФ-а)
 • пластифицирана фасцикла за досије-добија се у Студентској служби ПМФ-а
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • трошкови осигурања 126,00 динара
 • доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају, цена школарине 72.000,00 динара.

Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.


УПИС КАНДАДАТА “ИСПОД ЦРТЕ” КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ДА СЕ УПИШУ НА БУЏЕТ

05.07.2017. године од 13:00 до 15:00

Уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних Факултета Универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

Специјално, кандидатима који су положили пријемни на Студијским групама математика или информатика се признаје пријемни испит за упис на основне академске студије Физике.


ПРИЈАВА кандадата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на СРОДНОМ ФАКУЛТЕТУ

03.07. - 13.07.2017. године од 09:00 до 13:00

Кандидати подносе захтев Декану Факултета за признавање пријемног испита, потврду о положеном пријемном испиту са оствареим бројем бодова, диплому, извод из књиге рођених и сва четири сведочанства.

Уколико се пријави већи број кандидата у односу на преостали број слободних места, врши се рангирање свих пријављених кандидата.


УПИС кандадата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на СРОДНОМ ФАКУЛТЕТУ

14.07.2017. године од 09:00 до 13:00

Документација потребна за упис:

 • оргинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
 • индекс (добија се у Студентској служби ПМФ-а)
 • пластифицирана фасцикла за досије-добија се у Студентској служби ПМФ-а
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • трошкови осигурања 126,00 динара
 • доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају, цена школарине 72.000,00 динара.