Упис

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2017/2018. години

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу ће у прву годину докторских академских студија уписати 25 студената и то:

Студијски програм докторских академских студија (3 године, 180ЕСПБ) за стицање научног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
Доктор наука - биолошке науке 2 4
Доктор наука - математичке науке 1 1
Доктор наука - рачунарске науке 1 1
Докторска школа математике Доктор наука - математичке науке 2 2
Доктор наука - физичке науке 2 3
Доктор наука - хемијске науке 2 4

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне и мастер академске студије на Природно- математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмима, при чему су остварили најмање 300 ESPB.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 16. И 17. 10. 2017. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 21. 10. 2017. ГОДИНЕ У 11 ЧАСОВА

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 25. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ИЗНОСИ 120.000,00 ДИНАРА.

СТУДЕНТИ УПИСАНИ КАО БУЏЕТСКИ ЗА СВАКУ ГОДИНУ СТУДИЈА ТРЕБА ДА ДОПЛАТЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ СУМЕ КОЈУ ЗА ЊИХ ШАЉЕ МИНИСТАРСТВО И ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ ОД 120,000.00 ДИНАРА.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:


1. МАТЕМАТИКА – 2 студента (1 на буџету и 1 самофинансирајући)

Пријемни испит 21. 10. 2015. године у 11h, цена 5,000.00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за математику и информатику.


2. РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ – 2 студента (1 на буџету и 1 самофинансирајући)

Пријемни испит 21. 10. 2015. године у 11h, цена 5,000.00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за математику и информатику.


3. ДОКТОРСКА ШКОЛА МАТЕМАТИКЕ - 4 студента (1 на буџету и 3 самофинансирајућа)

Пријемни испит 21. 10. 2015. године у 11h, цена 5,000.00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за математику и информатику.


4. ФИЗИКА – 5 студената (2 на буџету и 3 самофинансирајућа)

Трошкови пријаве на конкурс 5,000.00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за физику.


5. ХЕМИЈА – 6 студената (2 на буџету и 4 самофинансирајућа)

Трошкови пријаве на конкурс 5,000.00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за хемију.


6.БИОЛОГИЈА – 6 студената (2 на буџету и 4 самофинансирајућа)

Трошкови пријаве на конкурс 5,000.00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за биологију.


Право на упис имају сви студенти који су завршили основне и мастер академске студије на Природно- математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмима, при чему су остварили најмање 300 ESPB.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 16. И 17. 10. 2017. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 21. 10. 2017. ГОДИНЕ У 11 ЧАСОВА

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ИЗНОСИ 120.000,00 ДИНАРА.

СТУДЕНТИ УПИСАНИ КАО БУЏЕТСКИ ЗА СВАКУ ГОДИНУ СТУДИЈА ТРЕБА ДА ДОПЛАТЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ СУМЕ КОЈУ ЗА ЊИХ ШАЉЕ МИНИСТАРСТВО И ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ ОД 120,000.00 ДИНАРА.


Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

 • пријаву на конкурс (кандидати само достављају пријаву у писаној форми);
 • кратку биографију
 • уверење о положеним испитима током основних и мастер академских студија (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама са просечном оценом 8 иостварених 300 ESPB;
 • извод из књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • потврду о знању енглеског језика;
 • доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – 5.000,00 дин.

Критеријуми за јединствену ранг листу налазе се на сајту Факултета, појединачно за сваки Институт.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 25. ОКТОБРА 2017. ГОДИНЕ.

За упис је потребно:

 • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
 • индекс (Студентска служба ПМФ-а)
 • две фотографије 4,5 x 3,5
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • трошкови осигурања 126,00 динара
 • школарина за самофинансирајуће студенте: 4 рате по 30.000,00 динара, последња рата до 30. априла 2018. године

Напомена: све попунити на посебним уплатницама.

Уплату извршити на жиро-рачун ПМФ-а. 840-1017666-11 позив на број: 05-108

СТУДЕНТИ УПИСАНИ КАО БУЏЕТСКИ ЗА СВАКУ ГОДИНУ СТУДИЈА ТРЕБА ДА ДОПЛАТЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ СУМЕ КОЈУ ЗА ЊИХ ШАЉЕ МИНИСТАРСТВО И ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ ОД 120,000.00 ДИНАРА.

Уплату извршити на жиро-рачун ПМФ-а. 840-1017666-11 позив на број: 05-19

У Крагујевцу, 29. 9. 2017. године

Природно - Математички Факултет

Продекан за наставу

Проф. др Марина Топузовић


УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ОГЛАШАВА СЛОБОДНА МЕСТА ЗА

ТРЕЋИ УПИСНИ РОК ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ МАТЕМАТИЧАР 10 -
ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР 10 -
ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИЧАР 10 -
УКУПНО 30 -

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДТА за за трећи конкурсни рок 19. - 25. септембра 2017. године oд 9 - 13 часова.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ: 26. 9. 2017. године у 10 часова за све студијске групе

Приликом пријављивања потребно је доставити:

 • Пријаву за упис на Факултет (Студентска служба ПМФ-а)
 • Сведочанство из I, II, III и IV године (фотокопије- оригинали на увид) и диплома
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (7.000 динара).

Упис примљених кандидата обавиће се по објављивању коначне ранг листе.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.

У Крагујевцу, 19. 9. 2017. године

Природно - Математички Факултет

СЕКРЕТАРИЈАТ


ВАНРЕДНИ ИСПИТНИ РОК ОКТОБАР 2.

ПМФ ОРГАНИЗУЈЕ ВАНРЕДНИ ИСПИТНИ РОК ОКТОБАР 2.

СТУДЕНТИ МОГУ ПРИЈАВИТИ ПО 1 ИСПИТ.

Пријава испита 25. септембра 2017. године.

Испити ће се одржати у петак, 29. септембра 2017. године.

Настава на другој, трећој и четвртој години почиње 25. септембра 2017. године, по распоредима.

У Крагујевцу, 20. 9. 2017. године

Природно - Математички Факултет

Студентска служба


УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2017/18. години

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину мастер академских студија у школској 2017/18. години уписаће 175 студената и то:

Студијски програм MAСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (2 семестра, 60ЕСПБ) за стицање академског назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
мастер биолог 12 8
мастер еколог 12 8
мастер биолог-молекуларна биологија 6 14
мастер математичар 18 12
мастер информатичар 12 8
мастер физичар 10 5
мастер хемичар 24 26

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ESPB.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС: ОД 25. 9. 2017. ДО 3. 10. 2017. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 5. 10. 2017. ГОДИНЕ.

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 6. 10. 2017. ГОДИНЕ.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 6. 10. 2017. године.

НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 9. 10. 2017. ГОДИНЕ.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:


1. МАТЕМАТИКА – једногодишње мастер студије (60 ESPB)

број буџетских места 18
број самофинансирајућих места 12

Пријемни испит 04.10.2016. године у 11 h,

Трошкови пријаве на конкурс 5.000,00 дин.

Ближе услове бодовања као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за математику и информатику.


2. ИНФОРМАТИКА - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

број буџетских места 12
број самофинансирајућих места 8

Пријемни испит 04.10.2016. године у 11 h,

Трошкови пријаве на конкурс 5.000,00 дин.

Ближе услове бодовања као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за математику и информатику.


3. ФИЗИКА - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

број буџетских места 10
број самофинансирајућих места 5

Трошкови пријаве на конкурс 5.000,00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за физику.


4. ХЕМИЈА - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

број буџетских места 24
број самофинансирајућих места 26

Трошкови пријаве на конкурс 5.000,00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за хемију.


5. БИОЛОГИЈА - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

број буџетских места 12
број самофинансирајућих места 8

Трошкови пријаве на конкурс 5.000,00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за биологију.


6. EКОЛОГИЈА - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

број буџетских места 12
број самофинансирајућих места 8

Трошкови пријаве на конкурс 5.000,00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за биологију.


7. БИОЛОГИЈА- Молекуларна биологија - једногодишње мастер студије (60 ESPB)

број буџетских места 6
број самофинансирајућих места 14

Трошкови пријаве на конкурс 5.000,00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за биологију.


ПРИЈАВА НА КОНКУРС: ОД 25. 9. 2017. ДО 3. 10. 2017. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

Образац пријаве на конкурс може се подићи у просторијама Студентске службе Природно-математичког факултета.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте износи 96.000,00 динара.

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

 • попуњену пријаву;
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама;
 • извод из књиге рођених;
 • уверење о положеним испитима током основних академских студија (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • оверен наставни план и програм (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – 5.000,00 дин.

ПРЕЛИМИНАРНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 5. 10. 2017. ГОДИНЕ.

КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ 6. 10. 2017. ГОДИНЕ.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 6. октобра 2017. ГОДИНЕ.

За упис је потребно:

 • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
 • индекс (преузима се у Студентској служби ПМФ-а)
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • трошкови осигурања 126,00 динара
 • школарина за самофинансирајуће студенте: 4 рате по 24.000,00 динара, последња рата до 30. априла 2018. године

Напомена: све попунити на посебним уплатницама.

Уплату извршити на жиро-рачун ПМФ-а. 840-1017666-11 позив на број: 05-19

НАСТАВА НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПОЧИЊЕ 9. 10. 2017. ГОДИНЕ.


УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДАДАТА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ОБАВИЋЕ СЕ 14. - 15. 9. 2017. године.

Документација потребна за упис:

 • оргинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
 • индекс (добија се у Студентској служби ПМФ-а)
 • пластифицирана фасцикла за досије-добија се у Студентској служби ПМФ-а
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • трошкови осигурања 126,00 динара
 • доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају, цена школарине 72.000,00 динара.

Жиро рачун Природно математичког факултета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


Резултати пријемног испита за упис у прву годину студија

школске 2017/2018

Рок - други

датум Листа
12. 9. 2017.
12. 9. 2017.
12. 9. 2017.
12. 9. 2017.


Решење теста Екологија школска 2017/2018, други уписни рок


У Крагујевцу, 12. 9. 2017. године

Природно - Математички Факултет

Студентска служба


ОБАВЕШТЕЊЕ


I

а) За упис студената II, III и IV године (БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ) потребно је:

 • индекс,
 • два (2) ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а,
 • пријава (на којој се пишу положени испити са назнаком броја ЕСПБ, оценама и датумима полагања ), скриптарница ПМФ-а,
 • уплата: 126,00 – осигурање (није обавезно).

б) За упис студената II, III и IV године (САМОФИНАНСИРАЈУЋИ) потребно је:

 • индекс,
 • два (2) ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а,
 • пријава (на којој се пишу положени испити са назнаком броја ЕСПБ, оценама и датумима полагања ), скриптарница ПМФ-а,
 • уплате: по Уговору - 16.000,00 прва рата школарине,
 • уплата: 126,00 – осигурање (није обавезно).

II

а) Обнова I, II и III године обрачунава се према броју пренетих ЕСПБ пута 1.200,00 динара (цена бода).

Уз ово је потребно још:

 • индекс,
 • два (2) ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а,
 • пријава (на којој се пишу положени испити са назнаком броја ЕСПБ, оценама и датумима полагања ), скриптарница ПМФ-а,
 • уплата: 126,00 – осигурање (није обавезно).
 • уплата за обнову године по броју пренетих бодова –цена бода 1.200,00 динара

б) Обнова IV – буџетски студенти, закључно са генерацијом 2013/14 године имају право да се финансирају из буџета најдуже годину дана од истека редовног трајања студија.

 • индекс,
 • два (2) ШВ-20, обрасца, скриптарница ПМФ-а,
 • уплата: 126,00 – осигурање (није обавезно).

ц) Обнова IV (први пут) – самофинансирајући студенти, плаћају пренете ЕСПБ само из IV године.

Студенти који обнављају IV годину (други пут), плаћају све пренете бодове.


Напомена:

Упис и обнова године на основним академским студијама 18. 9. - 29. 9. 2017. године.

Сви студенти који имају услове за упис, могу да упишу годину и пре назначених термина.

Молимо Вас да поштујете динамику плаћања школарине јер у противном неће моћи да се пријављују испити.

Све уплате извршити на жиро рачун ПМФ-а број 840–1017666-11 позив на број 05-19.

Обнова апсолвентског стажа апсолвената и апсолвената на I степену високог образовања за студенте по старом програму обавиће од 16. 10. - 20. 10. 2017. године.

Цена за обнову је 10.000,00 динара и плаћа се у целини.

У Крагујевцу, 17. 8. 2017. године

Природно - Математички Факултет

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА


ОГЛАШАВА СЛОБОДНА МЕСТА ЗА

ДРУГИ УПИСНИ РОК ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

Основне академске студије за стицање стручног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
ДИПЛОМИРАНИ МАТЕМАТИЧАР 21 -
ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОГ 10 -
ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР 21 5
ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИЧАР 19 -
УКУПНО 71 5

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДТА за за други конкурсни рок 6., 7. и 8. септембра 2017. године oд 9 - 13 часова.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ: 12. 9. 2017. године у 10 часова за све студијске групе

Приликом пријављивања потребно је доставити:

 • Пријаву за упис на Факултет (Студентска служба ПМФ-а)
 • Сведочанство из I, II, III и IV године (фотокопије- оригинали на увид) и диплома
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита (7.000 динара).

Упис примљених кандидата обавиће се по објављивању коначне ранг листе.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.

У Крагујевцу, 14. 7. 2017. године

Природно - Математички Факултет

СЕКРЕТАРИЈАТ


УПИС КАНДАДАТА “ДО ЦРТЕ”

03.07. - 05.07.2017. године од 09:00 до 13:00

Документација потребна за упис:

 • оргинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
 • индекс (добија се у Студентској служби ПМФ-а)
 • пластифицирана фасцикла за досије-добија се у Студентској служби ПМФ-а
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • трошкови осигурања 126,00 динара
 • доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају, цена школарине 72.000,00 динара.

Жиро рачун Природно математичког факултета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


Ако се кандидат који је остварио право на упис не упише у предвиђеном року, према распореду, губи право на упис и уместо њега ће се уписати други кандидат, према редоследу на коначној ранг листи.


УПИС КАНДАДАТА “ИСПОД ЦРТЕ” КОЈИ ИМАЈУ ПРАВО ДА СЕ УПИШУ НА БУЏЕТ

05.07.2017. године од 13:00 до 15:00

Уколико се не попуне сва буџетска места, Факултет ће признати пријемни испит кандидатима који су га положили на неком од сродних Факултета Универзитета у Србији из предмета предвиђених за упис на ПМФ.

Специјално, кандидатима који су положили пријемни на Студијским групама математика или информатика се признаје пријемни испит за упис на основне академске студије Физике.


ПРИЈАВА кандадата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на СРОДНОМ ФАКУЛТЕТУ

03.07. - 13.07.2017. године од 09:00 до 13:00

Кандидати подносе захтев Декану Факултета за признавање пријемног испита, потврду о положеном пријемном испиту са оствареим бројем бодова, диплому, извод из књиге рођених и сва четири сведочанства.

Уколико се пријави већи број кандидата у односу на преостали број слободних места, врши се рангирање свих пријављених кандидата.


УПИС кандадата који су положили пријемни испит из одговарајућег предмета на СРОДНОМ ФАКУЛТЕТУ

14.07.2017. године од 09:00 до 13:00

Документација потребна за упис:

 • оргинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
 • индекс (добија се у Студентској служби ПМФ-а)
 • пластифицирана фасцикла за досије-добија се у Студентској служби ПМФ-а
 • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • трошкови осигурања 126,00 динара
 • доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају, цена школарине 72.000,00 динара.

Жиро рачун Природно математичког факултета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.