Упис

ОБАВЕШТЕЊЕ

Упис летњег семестра за студенте

основних и мастер акадамских студија

обавиће се од 16.01.2017. - 19.01.2017 године.

За упис летњег семестра потребно је:

 • један ШВ - 20 образац
 • индекс са потписима за одслушане предмете из зимског семестра
 • за студенте који обнављају годину, потписи из предмета које нису положили из предходне године
 • уплата за школарину

Упис летњег семестра за студенте

докторских акадамских студија

обавиће се од 23.01.2017. - 25.01.2017 године.

У Крагујевцу, 27.12.2016. године

СЕКРЕТАРИЈАТ


УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

О Г Л А Ш А В А СЛОБОДНА МЕСТА ЗА: ТРЕЋИ УПИСНИ РОК ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 годину

СТУДИЈСКА ГРУПА: буџет самофинансирајући
М А Т Е М А Т И К А 8 -
Ф И З И К А 5 -
УКУПНО: 13 -

Пријављивање кандидата за други конкурсни рок 12. септембра 2016. године од 9 - 13 часова

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ: 13.09. 2016. године у 10. часова за све студијске групе

Приликом пријављивања потребно је доставити:
 1. Пријаву за упис на Факултет (студент. служба ПМФ а)
 2. Сведочанство из I, II, III. и IV. године (фотокопије –оргинали на увид) и диплома
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Доказ о уплати накнаде за пријемни испит -7.000,00 динара

Уплату извршити на жиро рачун ПМФ –а број: 840-1017666 -11 позив на број 05-19.ДРУГИ УПИСНИ РОК

Упис примљених кандитата у другом уписном року ће се обавити: 06., 07. и 08. 09.2016. године

Хемија коначна ранг листаУНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2016/17. години

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину докторских академских студија у школској 2016/17. години уписаће 10 студената који се финансирају из буџета и 15 самофинансирајућих и то:

Студијски програм докторских академских студија (3 године, 180ЕСПБ) за стицање научног назива Из буџета Самофинасирање Из буџета Самофинасирање
Доктор наука- биолошке науке 2 2
Доктор наука- математичке науке 2 5
Доктор наука- математичке науке (Докторска школа математике) 1 3
Доктор наука- рачунарске науке 1 -
Доктор наука- физичке науке 2 3
Доктор наука- хемијске науке 2 2

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне и мастер академске студије на Природно- математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмом при чему су остварили најмање 300 ESPB.

Пријава на конкурс: од 17. и 18. октобра 2016. године у Студентској служби Факултета.

Пријемни испити ће се одржати 22. октобра 2016. године у 11 часова.

Прелиминарне ранг листе биће објављене 24.10.2016. године.

Коначне ранг листе биће објављене 25.10.2016. године.

Упис примљених кандидата: од 26. до 27. октобра 2016. године.

Детаље о конкурсу за поједине студијске програме погледати ОВДЕ.УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2016/17. години

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину мастер академских студија у школској 2016/17. години уписаће 175 студената (80 који се финансирају из буџета и 95 самофинансирајућих), и то:

Студијски програм MAСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (2 семестра, 60ЕСПБ) за стицање академског назива Из буџета Самофинасирање
мастер биолог 11 9
мастер еколог 10 10
мастер биолог-молекуларна биологија 5 15
мастер математичар 16 14
мастер информатичар 10 10
мастер физичар 8 7
мастер хемичар 20 30

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне академске студије на Природно-математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмом, при чему су остварили најмање 240 ESPB.

Пријава на конкурс: од 19. до 30. септембра 2016. године у Студентској служби Факултета.

Прелиминарне ранг листе биће објављене 03.10.2016. године.

Коначне ранг листе биће објављене 04.10.2016. године.

Упис примљених кандидата: од 05. до 07. октобра 2016. године.

Настава на мастер академским студијама почиње 10.10.2016. године.

Детаље о конкурсу за поједине студијске програме погледати ОВДЕ.ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УПИС БРУЦОША

ПРИЈЕМ БРУЦОША 23.09.2016. ГОДИНЕ У 11. ЧАСОВА

Настава за I годину почиње 26.09.2016. године, према распореду.

Настава за II, III, IV. годину почиње 26.09.2016. године, према распореду.

У Крагујевцу, 18.07.2016.године

СекретаријатУНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

О Г Л А Ш А В А СЛОБОДНА МЕСТА ЗА:

СТУДИЈСКА ГРУПА: буџет самофинансирајући
М А Т Е М А Т И К А 8 -
Ф И З И К А 14 -
Х Е М И Ј А - 2
УКУПНО: 22 2

Пријављивање кандидата за други конкурсни рок 1. и 2. септембра 2016. године од 9 - 13 часова

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ: 05.09. 2016. године у 10. часова за све студијске групе

Приликом пријављивања потребно је доставити:
 1. Пријаву за упис на Факултет (студент. служба ПМФ а)
 2. Сведочанство из I, II, III. и IV. године (фотокопије –оргинали на увид) и диплома
 3. Извод из матичне књиге рођених
 4. Доказ о уплати накнаде за пријемни испит -7.000,00 динара
Уплату извршити на жиро рачун ПМФ –а број: 840-1017666 -11 позив на број 05-19.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА У ПРВОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ОБАВИЋЕ СЕ 07, 08, 11, 12. и 13. 07. 2016. године, за кандидате који су код нас положили пријемни испит.

АКО СЕ КАНДИДАТ КОЈИ ЈЕ ОСТВАРИО ПРАВО НА УПИС НЕ УПИШЕ У ПРЕДВИЂЕНОМ РОКУ (до 13. јула до 13 часова), УМЕСТО ЊЕГА БИЋЕ УПИСАН СЛЕДЕЋИ КАНДИДАТ СА КОНАЧНЕ РАНГ ЛИСТЕ.ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ОДРЖАН 30.06.2016. године


ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ОДРЖАН 29.06.2016. годинеТермини пријемних испита:

Биологија 29.06.2016. године у 10 часова
Екологија 29.06.2016. године у 10 часова
Хемија 29.06.2016. године у 10 часова
Математика 30.06.2016. године у 10 часова
Информатика 30.06.2016. године у 10 часова
Физика 30.06.2016. године у 10 часова

Листа: ИНФОРМАТИКА

Рок: први

Предмет: MATЕМАТИКА

Листа: ИНФОРМАТИКА

Рок: први

Предмет: MATЕМАТИКА


Листа: ЕКОЛОГИЈА

Рок: први

Предмет: БИОЛОГИЈА


Листа: БИОЛОГИЈА

Рок: први

Предмет: БИОЛОГИЈА


Листа: MATЕМАТИКА

Рок: први

Предмет: MATЕМАТИКА


Листа: ХЕМИЈА

Рок: први

Предмет: ХЕМИЈА


Листа: Физика/Физика-Информатика

Рок: први

Предмет: ФИЗИКА


ОБАВЕШТЕЊЕ о конкурсу за пријем студената високошколских установа у републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2016/2017. годину


КОНКУРС за пријем студената високошколских установа у републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2016/2017. годину


ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу у прву годину основних академских студија у школској 2016/17. години уписаће 270 студената чије се студије финансирају из буџета и 15 студената који се сами финансирају...

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Институт за математику и информатику организује бесплатну припремну наставу за полагање пријемног испита из математике. Настава почиње 12.03.2016. године у 11 часова у просторији А-II-1. Током марта, априла и маја, настава ће се одвијати суботама у трајању од 2 сата, са почетком у 11 часова, а у току јуна у договору са кандидатима. Настава ће се одвијати до 10 дана пред пријемни испит. Добродошли су сви заинтересовани кандидати! Више информација о упису се може наћи на сајту Института imi.pmf.kg.ac.rs.


ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА БИОЛОГИЈУ И ЕКОЛОГИЈУ

Припремна настава на Институту за биологију и екологију почиње 26. марта 2016. у 10 h.


ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ ФИЗИКЕ

Припремна настава из Физике почиње 12. марта 2016. године и одржаваће се сваке суботе (осим 30. априла) од 11:00 до 12:30 у Институту за Физику Природно-математицког факултета у Крагујевцу. У току припремне наставе биће решавани задаци и тест питања из физике са пријемних испита из претходних година.


ПРИПРЕМНА НАСТАВА ИЗ ХЕМИЈЕ

Почиње 12. марта 2016. године и одржаваће се сваке суботе (осим 30. априла) од 11:00-13:00 часова на Природно-математичком факултету у просторији А-I-21 (први спрат, десно крило).