УПИС 2018 - СЛОБОДНА МЕСТА ЗА III КОНКУРСНИ РОК

СЛОБОДНА МЕСТА ЗА III КОНКУРСНИ РОК


ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ОРГАНИЗУЈЕ ТРЕЋИ УПИСНИ РОК ЗА СЛОБОДНА МЕСТА НА СЛЕДЕЋИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА:

 • ДИПЛОМИРАНИ МАТЕМАТИЧАР
 • ДИПЛОМИРАНИ БИОЛОГ
 • ДИПЛОМИРАНИ ХЕМИЧАР
 • ДИПЛОМИРАНИ ФИЗИЧАР

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА: 12. септембра 2018. од 09:00 до 13:00 У ПРОСТОРИЈАМА СТУДЕНТСКЕ СЛУЖБЕ ФАКУЛТЕТА.

  Приликом пријављивања Студентској служби се подносе:
 • Пријава на конкурс (скриптарница Факултета или студентска служба)
 • сведочанства свих разреда претходног образовања (оригинал или копије; уколико копије нису оверене потребан је оригинал на увид)
 • извод из матичне књиге рођених
 • доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Уплата за полагање пријемног испита износи 7.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


Полагање пријемног испита: 13. септембра 2018. у 10:00


УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

  За упис је потребно:
 • оригинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
 • два обрасца ШВ-20 (скриптарница Факултета)
 • индекс (Студентска служба Факултета)
 • две фотографије 4.5 × 3.5 cm
 • трошкови уписа 2.000,00 динара

трошкови уписа 2.000,00 динара и уплаћује се на жиро рачун Природно математичког факултета Универзитета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.


У Крагујевцу, 10. 9. 2018. године

Природно - Математички Факултет