Авдовић Едина

Авдовић Едина Истраживач приправник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Неорганска хемија
Кабинет: Б-I-11 Дипломирала: 13. 9. 2013.
Email: edina.avdovic@pmf.kg.ac.rs Мастер:  
Телефон: 034/336-223 лок. 263 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. D. Milenković, J. Đorović, S. Jeremić, J. M. Dimitrić Marković, E. H. Avdović, Z. Marković; Free radical scavenging potency of dihydroxybenzoic acids; Journal of Chemistry, 2017, DOI: 10.1155/2017/5936239.
  2. Edina H. Avdović, Danijela LJ. Stojković, Venice V. Jevtić, Milica Kosić, Biljana Ristić, Ljubica Harhaji-Trajković, Milena Vukić, Nenad Vuković, Zoran S. Marković, Ivan Potočňák, Srećko R. Trifunović; Synthesis, Characterization and Cytotoxicity of a new Palladium(II) Complex with a Coumarin-Derived ligand 3-(1-(3-hydroxypropylamino) ethylidene) chroman-2,4-dione. Crystal structure of the 3-(1-(3-hydroxypropylamino) ethylidene) chroman-2,4-dione; Inorganica Chimica Acta, 466, 2017, 188–196, DOI: 10.1016/j.ica.2017.06.015.
  3. Edina H. Avdović, Dejan Milenković, Jasmina M. Dimitrić-Marković, Nenad Vuković, Srećko R. Trifunović and Zoran S. Marković; Structural, spectral and NBO analysis of 3-(1-(3-hydroxypropylamino) ethylidene) chroman-2,4-dione; Journal of Molecular Structure, 1147 (2017) 69-75. DOI: 10.1016/j.molstruc.2017.06.094.
  4. Dejan Milenković, Edina H. Avdović, Dušan Dimić, Nenad Vukovoć, Srećko R. Trifunović and Zoran S. Marković; Reactivity of the Novel Coumarine Derivative towards Cartilage Proteins: Combined NBO, QTAIM and Molecular Docking study. Monatshefte Fur Chemie - Chemical Monthly 149 (2018) 159–166, DOI:10.1007/s00706-017-2051-4.
  5. Dejan Milenković, Jelena Đorović, Vladimir Petrović, Edina H. Avdović and Zoran Marković; Hydrogen atom transfer versus proton coupled electron transfer mechanism of gallic acid with different peroxy radicals. Reac Kinet Mech Cat, DOI 10.1007/s11144-017-1286-8.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Синтеза, моделовање, физичкохемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих копмлекса метала. Пројекат бр. 172016.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Органoметална хемија, Медицинска хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English