Миловановић Весна

Миловановић Весна Истраживач приправник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА -  
Кабинет:   Дипломирала: 2015.
Email: vesna.milovanovic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 2016.
Телефон:   Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Органска хемија 2
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Milovanović V., Simijonović D., Petrović Z.D., Petrović V.P., Mechanistic study of three-component Mannich reaction and characterization of the products, 55th Meeting of the Serbian Chemical Society, Novi Sad, Serbia June 8-9, 2018 Book of Abstracts OH P10 p. 98.
  2. Petrović Z.D., Simijonović D., Đorović J., Milovanović V., Marković Z., Petrović V.P., A new efficient domino approach for the synthesis of pyrazolyl-phthalazine-diones. Antiradical activity of novel phenolic products†, RSC Adv., (2018) 8: 16663-16673. DOI: 10.1039/c8ra02702a
  3. Petrović Z.D., Simijonović D., Đorović J., Milovanović V., Marković Z., Petrović V.P., One-Pot Synthesis of Tetrahydropyridine Derivatives: Liquid Salt Catalyst vs Glycolic Acid Promoter. Structure and Antiradical Activity of the New Products, ChemistrySelect, (2017) 2: 11187 –11194. https://doi.org/10.1002/slct.201701873
  4. Milovanović V., Petrović Z.D., Simijonović D., Petrović V.P., Green synthesis, structure and antioxidative activity of the highly functionalized tetrahydropyridines, International Meeting on Medicinal and Bio(in)organic Chemistry, Vrnjačka Banja, Serbia, August 26-31, 2017 Book of Abstracts p. 24.
  5. Simijonović D., Petrović V.P., Milovanović V., Petrović Z.D., Diastereoselective one-pot synthesis of vanillin-piperidine derivatives and investigation of their atioxidative activity, 53rd Meeting of the Serbian Chemical Society, Kragujevac, Serbia June 10-11, 2016 Book of Abstracts OH P21 p. 120.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • „Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих комплекса метала“, Пројекат бр. 172016.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Синтетичка органска хемија, Биоорганска хемија, Органометална хемија.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English