УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДАДАТА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ


УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДАДАТА У ДРУГОМ КОНКУРСНОМ РОКУ ОБАВИЋЕ СЕ 14. - 15. 9. 2017. године.

Документација потребна за упис:

  • оргинална документа (4 сведочанства, диплома и извод из матичне књиге рођених)
  • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
  • индекс (добија се у Студентској служби ПМФ-а)
  • пластифицирана фасцикла за досије-добија се у Студентској служби ПМФ-а
  • две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм
  • трошкови уписа 2.000,00 динара
  • трошкови осигурања 126,00 динара
  • доказ о уплати накнаде за студенте који се сами финансирају, цена школарине 72.000,00 динара.

Жиро рачун Природно математичког факултета у Крагујевцу број 840-1017666-11 позив на број 05-19.