КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2018/19. години

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

објављује КОНКУРС ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ у школској 2018/2019. години

Природно-математички факултет Универзитета у Крагујевцу ће у прву годину докторских академских студија у школској 2018/19. години уписати 10 буџетских и 14 самофинансирајућих студената и то:

Студијски програм докторских академских студија (3 године, 180ЕСПБ) за стицање научног назива БРОЈ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА БРОЈ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА
Доктор наука - математичке науке 1 1
Доктор наука - рачунарске науке 1 1
Докторска школа математике
Доктор наука - математичке науке
2 2
Доктор наука - физичке науке 2 3
Доктор наука - биолошке науке 2 4
Доктор наука - хемијске науке 2 4

Право на упис имају сви студенти који су завршили основне и мастер академске студије на Природно- математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмима, при чему су остварили најмање 300 ESPB.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 15. И 16. 10. 2018. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 17. 10. 2018. ГОДИНЕ У 11 ЧАСОВА

РАНГ ЛИСТЕ БИЋЕ ОБЈАВЉЕНЕ: 17. 10. 2018. ГОДИНЕ.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 18. 10. 2018. ГОДИНЕ.

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ИЗНОСИ 120.000,00 ДИНАРА.

СТУДЕНТИ УПИСАНИ КАО БУЏЕТСКИ ЗА СВАКУ ГОДИНУ СТУДИЈА ТРЕБА ДА ДОПЛАТЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ СУМЕ КОЈУ ЗА ЊИХ ШАЉЕ МИНИСТАРСТВО И ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ ОД 120,000.00 ДИНАРА.


СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ:


1. МАТЕМАТИКА – 2 студента (1 на буџету и 1 самофинансирајући)

Пријемни испит 17. 10. 2018. године у 11h,

Трошкови пријаве на конкурс 7,000.00 дин.

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за математику и информатику.


2. РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ – 2 студента (1 на буџету и 1 самофинансирајући)

Пријемни испит 17. 10. 2018. године у 11h,

Трошкови пријаве на конкурс 7,000.00 дин.

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за математику и информатику.


3. ДОКТОРСКА ШКОЛА МАТЕМАТИКЕ - 4 студента (2 на буџету и 2 самофинансирајућа)

Трошкови пријаве на конкурс 7,000.00 дин.

Ближе услове за упис погледати на сајту Института за математику и информатику.


4. ФИЗИКА – 5 студената (2 на буџету и 3 самофинансирајућа)

Пријемни испит 17. 10. 2018. године у 11h,

Трошкови пријаве на конкурс 7,000.00 дин.

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за физику.


5. ХЕМИЈА – 6 студената (2 на буџету и 4 самофинансирајућа)

Пријемни испит 17. 10. 2018. године у 11h,

Трошкови пријаве на конкурс 7,000.00 дин.

Ближе услове бодовања, као и упутства за припрему пријемног испита погледати на сајту Института за хемију.


6. БИОЛОГИЈА – 6 студената (2 на буџету и 4 самофинансирајућа)

Трошкови пријаве на конкурс 7,000.00 дин.

Ближе услове бодовања погледати на сајту Института за биологију.


Право на упис имају сви студенти који су завршили основне и мастер академске студије на Природно- математичком факултету или неком другом факултету са сродним студијским програмима, при чему су остварили најмање 300 ESPB.

ПРИЈАВА НА КОНКУРС 15. И 16. 10. 2017. ГОДИНЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ФАКУЛТЕТА.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ: 17. 10. 2017. ГОДИНЕ У 11 ЧАСОВА

ВИСИНА ШКОЛАРИНЕ ЗА САМОФИНАНСИРАЈУЋЕ СТУДЕНТЕ ИЗНОСИ 120.000,00 ДИНАРА.


Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе следећу документацију:

 • пријаву на конкурс (кандидати само достављају пријаву у писаној форми);
 • кратку биографију
 • уверење о положеним испитима током основних и мастер академских студија (за студенте који су завршили неки други сродни факултет);
 • оверену копију дипломе (уверења) о завршеним студијама са просечном оценом 8 и остварених 300 ESPB;
 • извод из књиге рођених;
 • уверење о држављанству;
 • потврду о знању енглеског језика;
 • писану сагласност наставника да буде ментор;
 • доказ о уплати трошкова пријаве на конкурс – 7.000,00 дин.

Критеријуми за јединствену ранг листу налазе се на сајту Факултета, појединачно за сваки Институт.

УПИС ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА: 18. ОКТОБРА 2018. ГОДИНЕ.


За упис је потребно:

 • два обрасца ШВ-20 (Скриптарница ПМФ–а)
 • индекс (Студентска служба ПМФ-а)
 • две фотографије 4,5 x 3,5
 • трошкови уписа 2.000,00 динара
 • школарина за самофинансирајуће студенте: 4 рате по 30.000,00 динара, последња рата до 15. априла 2019. године

Напомена: све попунити на посебним уплатницама.

СТУДЕНТИ УПИСАНИ КАО БУЏЕТСКИ ЗА СВАКУ ГОДИНУ СТУДИЈА ТРЕБА ДА ДОПЛАТЕ РАЗЛИКУ ИЗМЕЂУ СУМЕ КОЈУ ЗА ЊИХ ШАЉЕ МИНИСТАРСТВО И ИЗНОСА ШКОЛАРИНЕ ОД 120,000.00 ДИНАРА.

Уплату извршити на жиро-рачун ПМФ-а. 840-1017666-11 позив на број: 05-108


У Крагујевцу, 29. 8. 2017. године

Природно - Математички Факултет

Продекан за наставу

Проф. др Алексанадар Остојић