Предојевић Драгана

Предојевић Драгана Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Кабинет: А-III-2б Дипломирала: 2012. године
Email: dpredojevic@kg.ac.rs Магистрирала: 2014. године
Телефон: 336 223 лок. 304 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Биогеографија (практична настава - основне студије Биологије и Екологије)
 • Синекологија (практична настава - основне студије Екологије)
 • Екологија животиња (практична настава - основне студије Биологије и Екологије)
 • Теренска настава (практична настава - основне студије Биологије и Екологије)
 • Основи екологије (практична настава - основне студије Математике)
Мастер студије:
 • Екологија понашања (практична настава – мастер студије Eкологије)
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Vukajlović, F.N., Pešić, S.B., Tanasković, S.T., Predojević, D.Z., Gvozdenac, S.M., Prvulović, D.M., Bursić, V.P. (2018): Efficacy of water extracts from Echium spp. (Boraginaceae) as potential post-harvest grain protectants against Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) larvae. Romanian Biotechnological Letters, (in press).
 2. Predojević D.Z., Vukajlović F.N., Tanasković, S.T., Gvozdenac, S.M., Pešić S.B. (2017): Influence of maize kernel state and type on life history of Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae). Journal of Stored Products Research. Vol. 72, 121-127.
 3. Vukajlović, F., Predojević, D., Perišić, V., Pešić, S. (2017): Efficacy of natural diatomaceous earth products from Serbia against the fifth larval instar of Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae). Book of abstracts of the Conference of the IOBS/wprs (OILB/srop) Working Group on „Integrated Protection of Stored Products“, Ljubljana, Slovenia, 3-5 July 2017. Biotechnical Faculty of the University of Ljubljana & IOBC (Zürich), p. 88.
 4. Vukajlović, F., Predojević, D., Milošević, S., Radulović, D., Pešić, S. (2017): Survival rate of Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae) on different states of wheat and rye kernels previosly infested by beetle pests. Kragujevac Journal of Science. Vol. 39, 201-208.
 5. Predojević, D., Vukajlović, F., Živanović, D., Tanasković, S. i Pešić, S. (2016): Zavisnost brzine razvića Plodia interpunctella od veličine životnog prostora i količine dostupne hrane. Zbornik radova XXI Savetovanja o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, Srbija. Vol. 21 (23): 353-358.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • „Популаризација екологије у руралним подручјима Крагујевца“ за 2016. годину, финансираног од стране Фонда за заштиту животне средине и одрживог развоја града Крагујевца (носилац пројекта: Еколошко истраживачко друштво „Младен Караман“ из Крагујевца).
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Биологија и екологија лабораторијских популација инсеката складишних штеточина, првенствено врсте Plodia interpunctella (Lepidoptera: Pyralidae).
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English