Кнежевић др Драгица

Кнежевић др Драгица Ванредни професор
ИНСТИТУТ - Институт за физику
ГРУПА - Физика
Кабинет: 13 Дипломирала: 1997. године
Email: dknezevic@kg.ac.rs Магистрирала: 1981. године
Телефон: 336 223 лок. 224 Докторирала: 1998. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА

Др Драгица Кнежевић (Бабић) je рођена у Kнину, где je завршила oсновну шкoлу и гимназију. Студије Физике je завршила нa Природно-математичком факултету Универзитета у Бeoграду. Последипломске студије je завршила на истoм факултету oдбранивши магистарски рад из oбласти Физике јонизованих гасова. Докторску дисертацију из области Физике кондензованог стања материје одбранила je на Физичком факултету у Београду.

Запослена је на Природно-математичком факултету Универзитета у Kрагујевцу od 1977. год. У првом делу своје научне кaријере радила je у oбласти Физике joнизованих гасова, a у другом делу бави се Физиком кoндензованог стања мaтeрije. Oбјавила je више oд тридесет научних и стручних радова, a oд тога више од 15 у врхунским светским часописима. Учесник je нa пројектима кoje финансира Министарство науке Републике Србије oд 1977, а сада ради на пројекту „Суперпроводност, магнетизам и флуктуационе појаве“. Учесник je на више oд двадесет међународних и домаћих научних конференција.

Провела је четири године на научном усавршавању у ПАРИЗУ( ФРАНЦУСКА) у периоду 1981-1985, где се бавила атомском и молекуларном спектроскопијом кao и физиком плазме.

Активна је у Друштву физичара Србије, а посебно у секцији која промовише рад жена у физици у нашој земљи и у свету (учествује у раду међународне организације „Working group women in physics“).

НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Молекуларна физика
 • Класична теоријска физика
Мастер студије:
 • Квантна статистичка физика
Докторске студије:
 • Физика полимера
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. M. Kurepa, D. Babić and D. Belić, Attachment rate coefficients of halogen molecules, F2, Cl2, Br2, I2 for mean electron energies 10-2 to 102 eV, Chem. Phys. 59 (1981), 125-136
 2. D. Knežević, The collapse transition of branched polymers on a fractal lattice, Physica A 153 (1988), 179-187
 3. D. Knežević, M. Knežević and S. Milošević, Critical behavior of an interacting polymer chain in a porous model system: Exact results for truncated simplex lattices, Phys. Rev. B, 45 (1992) 574-585
 4. D. Knežević, M. Knežević and S. Milošević, Competition between self-attraction and adsorption in branched polymers situated on a fractal lattice, J. Phys. A: Math.Gen. 26 (1993) 2277-2284
 5. D. Knežević and M. Knežević, A transfer-matrix study of directed lattice animals and directed percolation on a square lattice, J. Phys. A: Math. and Theoretical, 49, 11 (2016)
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Пројекат бр. 171017 “Суперпроводност, магнетизам и флуктуационе појаве” Министарства науке, просвете и технолошког развоја Републике Србије
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Судари електрона са атомима и молекулима. Статистичка физика полимера. Статистича физика модела случајног кретања у нехомогеним срединама. Перколациона теорија.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English