др Стефан Марковић

др Стефан Марковић Aсистент са докторатом
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Биохемија
Кабинет: А-I-5б Дипломирао: 2012. године
Email: stefan.markovic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 2014. године
Телефон: 336 223 лок. 260, 262 Докторирао: 18. 11. 2021. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Биохемија
 • Биологија ћелије
 • Експериментална биохемија
 • Фитохемија
 • Основи цитологије
Мастер студије:
 • Ензимологија
 • Генетски модификовани организми
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Stefan Marković, Dragan Živančev, Daniela Horvat, Aleksandra Torbica, Jovana Jovankić, Nevena H. Djukić (2021): Correlation of elongation factor 1A accumulation with photosynthetic pigment content and yield in winter wheat varieties under heat stress conditions. Plant Physiology and Biochemistry, 166: 572-581.
  https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2021.06.035 ISSN: 0981-9428
 2. Nevena Djukića, Desimir Knežević, Danijel Pantelić, Dragan Živančev, Aleksandra Torbica, Stefan Marković (2019): Expression of protein synthesis elongation factors in winter wheat and oat in response to heat stress. Journal of Plant Physiology 240.
  https://doi.org/10.1016/j.jplph.2019.153015 ISSN: 0176-1617
 3. Stefan M. Marković, Desimir Knežević, Nenad M. Nešović, Nevena H. Djukić (2021): Heat-induced accumulation of proline and yield components in genetically divergent cereal varieties. Genetika 53 (1): 219-233.
  https://doi.org/10.2298/GENSR21018219M ISSN: 0534-0012
 4. Stefan M. Marković, Nevena H. Đukić, Desimir Knežević and Suzana V. Leković (2017): Divergence of barley and oat varieties according to their content of β-glucan. J. Serb. Chem. Soc. 82 (4): 379–388.
  https://doi.org/10.2298/JSC1610310010M ISSN: 0352-5139
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Биохемија стрних жита. Изучавање нутритивне вредности семена стрних жита; aнализe угљених хидрата, дијеталних влакана; aнализе антиоксиданса. Идентификација специфичних протеина одговорних за отпорност на факторе стреса.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English