Марковић Стефан

Марковић Стефан Aсистент
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Биохемија
Кабинет: А-I-5б Дипломирао: 2012. године
Email: stefan.markovic@pmf.kg.ac.rs Мастер: 2014. године
Телефон: 336 223 лок. 260, 262 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Биохемија
 • Биологија ћелије
 • Експериментална биохемија
 • Фитохемија
Мастер студије:
 • Ензимологија
 • Генетски модификовани организми
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. STEFAN M. MARKOVIĆ, NEVENA H. ĐUKIĆ, DESIMIR KNEŽEVIĆ and SUZANA V. LEKOVIĆ (2017) Divergence of barley and oat varieties according to their content of β-glucan. J. Serb. Chem. Soc. 82 (4) 379–388. doi: 10.2298/JSC1610310010M
 2. Marković M. S., Đukić H. N., Knežević D., Leković. V. S. (2016) Divergence of oat varieties according to the content of β-glucan. In: Ivetić V, Mladenović-Drinić S (eds.) Book of abstracts: V Symposium of the Section of the breeding of organisms of the Serbian Genetic Society, Kladovo 27-31 May 2016, pp 46.
 3. Đukić H. N., Knežević D., Leković. V. S., Marković M. S. (2016) β-glucans and amino acids contents in grain genetically divergent barley cultivars. In: Ivetić V, Mladenović-Drinić S (eds.) Book of abstracts: V Symposium of the Section of the breeding of organisms of the Serbian Genetic Society, Kladovo 27-31 May 2016, pp 43.
 4. Leković. V. S., Đukić H. N., Knežević D., Marković M. S. (2016) Genetic analysis of β-glucan content in barley cultivars. In: Ivetić V, Mladenović-Drinić S (eds.) Book of abstracts: V Symposium of the Section of the breeding of organisms of the Serbian Genetic Society, Kladovo 27-31 May 2016, pp 95-96.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Биохемија стрних жита. Изучавање нутритивне вредности семена стрних жита; aнализe угљених хидрата, дијеталних влакана; aнализе антиоксиданса. Идентификација специфичних протеина одговорних за отпорност на факторе стреса.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English