ПОПОВИЋ др ДАЛИБОРКА

Поповић др Далиборка Доцент
Катедра за општеобразовне предмете  
ГРУПА -  
Кабинет: А-0-17 Дипломирала: 2001. године
Email: daliborka.popovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 2006. године
Телефон: 034 336 223 лок. 251 Докторирала: 2013. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Андрагогија
  • Педагогија
Мастер студије:
  • Школска педагогија
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Anđelković, А. Popović D. (2016). Critical approach to pedagogues’ education – experiences from Serbia. Quality of University Teaching and Learning, (Ed.) Aškerec Katarina, Brdo pri Kranju, Slovenia. Centar of the republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Trainning Programmes.(43-51). UDC 378.147(082)(0.034.2) ISBN 978-961-6628-50-1
  2. Поповић, Д., Лазовић, М., Милосављевић, Ж. (2016). Подршка развијању даровитости у школској пракси. Иновације у настави, бр.3. стр. 73-83. UDC 159.928.22
  3. Поповић, Д. (2015). Проблем вршњачког насиља из угла ученика. Нови Сад. Педагошка стварност, бр.1. 60-72. UDC 316.624-0257.874 ISSN 0553-4569
  4. Поповић, Д., Зуковић, С. (2014). Партнерство породице и школе у условима транзиције. Косовска Митровица. Зборник радова Филозофског факултета у Приштини. бр. 44-1, стр. 219-235. УДК: 37.064.137.018.26 DOI:10.5937/ZRFFP44-5751
  5. Поповић, Д. (2011). Међузависност деловања породице и школе у превенцији насиља међу децом. Београд. Настава и васпитање, бр.1, 116-129. UDK 37.018.2;316.624-053.5 ISSN 0547-3330 ID 181668364
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Васпитни рад, Школска педагогија, Комуникација у настави
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English