Ристић др Владимир

Ристић др Владимир Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за физику
ГРУПА - Физика
Кабинет:   Дипломирао: 1976. године
Email: ristic@kg.ac.rs Магистрирао: 1987. године
Телефон: 336 223 Докторирао: 1992. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Математичка физика II
 • Филозофија природних наука
 • Развој научноистраживачке мисли
Мастер студије:
 • Квантна оптика
 • Општа теорија релативности
Докторске студије:
 • Интеракција атома са ласером
 • Виши курс квантне механике
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. V.M. Ristić and M.M. Radulović, Corollary to Noether's theorem about the conservation of angular momentum and spin in theories that are dealing with strong laser fields, Laser Phys. Lett. 1, No 2, 79-81 (2004);
 2. V.M. Ristić, J.M. Stevanović, and M.M. Radulović, Transition rate dependence on the improved turning point in ADK-theory, Laser Phys. Lett. 3, No. 6, 298-300 (2006);
 3. V.M. Ristić, M.M. Radulović, and T.B. Miladinović, Stern-Gerlach Experiment’s Interpretations and Noether’s Theorem, Int. J. Theor. Phys., Vol. 50, No. 11, 3602-3609 (2011);
 4. Vladimir M. Ristić, Mirko M. Radulović, Tatjana B. Miladinović, and Jasna M. Stevanović, Getting Deeper Insight into Stopping Power Problems in Radiation Physics Using the Noether Theorem Corollary, Nuclear Technology & Radiation Protection, Vol.29, No. 1, 24-27 (2014);
 5. Ristić, V.M. and Stanković N. D, On Proving Ability of Experiments and Thought Experiments, Journal of Progressive Reaserch in Physics and Chemistry, Vol. 1, No. 1, 10-14 (2016).
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • 171021 Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Област истраживања наше мале групе чини понашање атома јонизованих јаким ласерским пољем. Уопштено говорећи, то је мултифотонска јонизација, мада ми радимо у делу тунелног јонизовања, у коме је АДК теорија преовлађујућа. Такође се занимамо и за општија питања као што су закони одржања добијени уз помоћ Нетерине теореме у теоријама које третирају електромагнетно поље ласера класично, а атом као квантни објекат. Уз то се бавимо и проблемом конзервације и порекла спина, користећи неке нове особине Нетерине теореме. Најзад, све те преокупације довеле су нас до проблема каузалитета у модерној физици.
CURRICULUM VITAE - СрпскиHome Page