Миленковић др Биљана

Миленковић др Биљана Научни сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за физику
ГРУПА - Физика
Кабинет: В-0-12 Дипломирала: 13. 12. 2006. године
Email: bmilenkovic@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 лок. 328 Докторирала: 18. 11. 2013. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Физичка механика
 • Атомска физика
 • Субатомска физика
Мастер студије:
 • Изабрана поглавља модерне физике
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. B. Milenkovic, N. Stevanovic, D. Krstic, D. Nikezic, Numerical solving of the track wall equation in LR115 detectors etched in direct and reverse directions, Radiation Measurements 44 (2009) 57-62.
 2. Biljana Milenković, Dragoslav Nikezić, Nenad Stevanović, A simulation of neutron interaction from Am-Be source with the CR-39 detector, Radiation Measurements 45 (2010) 1338-1341.
 3. B. Milenkovic, N. Stevanovic, D. Nikezic, M. Ivanovic, Computer program Neutron_CR-39 for simulation of neutrons from an Am-Be source and calculation of proton track profiles, Computer Physics Communications 182 (2011) 1536-1542.
 4. B. Milenkovic, N. Stevanovic, D. Nikezic, D. Kosutic, Determination of a CR-39 detector response to neutrons from an Am-Be source, Applied Radiation and Isotopes 90 (2014) 225-228.
 5. B. Milenkovic, J.M. Stajic, Lj. Gulan, T. Zeremski, D. Nikezic, Radioactivity levels and heavy metals in the urban soil of Central Serbia, Environmental Science and Pollution Research 22 (2015) 16732-16741.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Eкспериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији (бр. 171021)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Радијациона физика и радиоекологија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English