Симовић др Ана

Симовић др Ана Асистент са докторатом
ИНСТИТУТ - Институт за физику
ГРУПА -  
Кабинет: В-0-14 Дипломирала: 2008. године
Email: asimovic@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 локал 327 Докторирала: 2014. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Информатика
 • Електродинамика
 • Оптички таласоводи
 • Нумеричке методе и симулације у физици
 • Физика и информатика у школи 1
Мастер Студије:
 • Техника физичког експеримента
 • Физика и информатика у школи 2
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. A. Simovic, S. Savovic, B. Drljaca, A. Djordjevich, Optics and Laser Technology 68, 151-159, 2015
 2. A. Simovic, S.Savovic, B. Drljaca, A. Djordjevich, Optics and Laser Technology 57, 565-569, 2014
 3. S.Savovic, A. Simovic, A. Djordjevich, Optics and Laser Technology 48, 565-569, 2013
 4. A. Simovic, S.Savovic, A. Djordjevich, Applied Optics 51, 4896-4901, 2012
 5. S.Savovic, A. Simovic, A. Djordjevich, Optics and Laser Technology 44, 1786-1790, 2012
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Фотонске компоненте и системи, 171011
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Испитивање преносних карактеристика вишемодних оптичких влакана са W обликом индекса преламања
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English