Обрадовић др Јасмина

Обрадовић др Јасмина Научни сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Физиологија животиња, човека и молекуларна биологија
Кабинет: A-III-2б Дипломирала: 10. 7. 2007. године
Email: jasmina.m.obradovic@gmail.com Магистрирала:  
Телефон: 034/336 223 Докторирала: 13. 7. 2015. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Основи цитологије
  • Методе истраживања ћелија и ткива
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Jurisic Vladimir B, Obradovic Jasmina M, Tosic Natasa M, Pavlovic Sonja T, Kulic Milan, Djordjevic Natasa D. Effects of DMSO, glycerol, betaine and their combinations in detecting single nucleotide polymorphisms of epidermal growth factor receptor (EGFR) gene promoter sequence in non-small-cell lung cancer (NSCLC) patients. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2016, (128), 275-279. IF 3.255, M21.
  2. Obradovic Jasmina M, Djordjevic Natasa D, Tosic Natasa M, Mrdjanovic Jasminka Z, Stankovic Biljana B, Stanic Jelena, Zaric Bojan, Perin Branislav M, Pavlovic Sonja T, Jurisic Vladimir B. Frequencies of EGFR single nucleotide polymorphisms in non-small cell lung cancer patients and healthy individuals in the Republic of Serbia: a preliminary study. Tumor Biology, 2016, 37, (8), 10479-10486. IF 3.650, M22.
  3. Obradovic Jasmina M, Jurisic Vladimir B, Tosic Natasa M, Mrdjanovic Jasminka Z, Perin Branislav M, Pavlovic Sonja T, Djordjevic Natasa D. Optimization of PCR conditions for amplification of GC-rich EGFR promoter sequence. Journal of Clinical Laboratory Analysis, 2013, 27 (6), 487-493. IF 1.144, M23.
  4. Elez-Burnjakovic Nikolina, Ugrin Milena, Obradovic Jasmina M, Miletic Natasa, Racic Maja, Kulic Milan, Pavlovic Sonja T, Jurisic Vladimir B. Distribution of EGFR SNPs-191C/A and 181946G/A in patients with lung cancer depending on smoking status in the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. Journal of Buon, (2018), vol. 23 br. 2, str. 384-390. IF 1.766, M23.
  5. Vladimir Jurišić, Jasmina Obradovic, Sonja Pavlović, and Nataša Djordjevic. Epidermal Growth Factor Receptor Gene in Non-Small-Cell Lung Cancer: The Importance of Promoter Polymorphism Investigation, Analytical Cellular Pathology, vol. 2018, Article ID 6192187, 9 pages, 2018. IF 1.574, M23.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • “Молекулске, биохемијске и имунолошке методе у дијагностици тумора“ бр. 175056 од 01.01.2011.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Истраживања обухватају варијанте гена за рецептор епидермалног фактора раста (EGFR) и то полиморфизме -216G>Т (RC712829) и -191C>А (RC712830) смештене у промоторном региону и 181946C>Т (D994D) (RC2293347) у егзону 25 EGFR-а, за које се показало да могу да регулишу активност овог гена код пацијената оболелих од немикроћелијског тумора плућа (НСЦЛЦ). Промоторски регион рецептора епидермалног фактора раста у коме су смештени поменути полиморфизми има изузетно велики садржај гуанина и цитозина (ГЦ) који могу да ометају амплификацију ланчане реакције полимеразе којом се врши генотипизација поменутих полиморфизама. Након успешне оптимизације методе, омогућена је њена употреба и у основним и у клиничком истраживањима код пацијената оболелих од немикроћелијског тумора плућа. Истраживања су усмерена и ка проналажењу корелације између фактора средине и клиничких параметара (конзумација дувана, пол, старост...) са генотипом оболелих и указивање на потенцијалне ризике за обољевање од ове опаке болести.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English