Јовановић Александар

Јовановић Александар Асистент  
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -   Математика  
Кабинет: А – II – 23 Дипломирао: 26. 9. 2014. године
Email: aca.jovanovic@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 336 223 локал 297 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Математика 1 (информатика)
  • Комплексна анализа
  • Увод у анализу и алгебру
  • Нумеричка математика и симболичко програмирање (информатика)
  • Анализа 2
  • Аналитичка геометрија
Мастер студије
  • Нумеричка анализа 2
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Математичка анализа са применама – нумеричка математика

Home Page