Васиљевић Јелица

Васиљевић Јелица Асистент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-II-19 Дипломирала: 2014. године
Email: jeca.kg@hotmail.com Магистрирала: 2015. године
Телефон: 034 336 223 Докторирала:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Основи програмирања
  • Формални језици, аутомати и језички процесори
  • Теоријско рачунарство
  • Структуре података и алгоритми 1.
  • Софтверски алати 1.
  • Примена рачунара
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Jelica Vasiljević, Miloš Ivanović and Tom Lampert. The Application of the Topic Modeling to Question Answer Retrieval – ICIST2016
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Machine learning

Home Page