Аксентијевић Александар

Аксентијевић Александар Асистент  
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: A-II-16 Дипломирао: 28. 8. 2014. године
Email: aksentijevic@kg.ac.rs Мастер: 23. 9. 2015. године
Телефон: 336 223 лок. 277 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Анализа 1.
  • Анализа 3.
  • Парцијалне и интегралне једначине
  • Аналитичка геометрија
  • Дискретна математика
Мастер студије
  • Спектрална теорија оператора
  • Теорија мере и интеграције
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Функционална анализа

Home Page