Живановић др Марко

Живановић др Марко Научни сарадник  
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Биологија
Кабинет:   Дипломирао: 2006. године
Email: marko.zivanovic@pmf.kg.ac.rs
zivanovicmkg@gmail.com
Магистрирао:  
Телефон: 064 565 71 94 Докторирао: 2013. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Petrovic Vladimir P, Zivanovic Marko N., Simijonovic Dusica, Djorovic Jelena, Petrovic Zorica D, Markovic Snezana D. Chelate N,O-palladium(II) complexes: synthesis, characterization and biological activity. RSC Adv, 2015, 5: 86274- 86281. M21, IF2013: 3.907.
  2. Petrović VP, Simijonović D, Živanović M. N., Košarić JV, Petrović ZD, Marković S, Marković SD. Vanillic Mannich bases: synthesis and screening of biological activity. Mechanistic insight into the reaction with 4-chloroaniline. RSC Adv, 2014, 4: 24635-24644. M21, IF2013: 3.708.
  3. Vargová V, Živanović M., Dorčák V, Paleček E, Ostatná V. Catalysis of Hydrogen Evolution by Polylysine, Polyarginine and Polyhistidine at Mercury Electrodes. Electroanalysis, 2013, 25(9): 2130 – 2135. M21, IF2013 2.502
  4. Živanović M., Aleksić M, Ostatna V, Doneux T, Paleček E. PolyLysine-catalyzed hydrogen evolution at mercury electrodes. Electroanalysis, 2010, 22(17-18): 2064-2070. M21, IF2010 2.923
  5. Palecek E, Ostatna V, Trefulka M, Bartosik M, Cernocka H, Kurzatkowska K and Zivanovic M. Electrochemical Sensing of Proteins and Carbohydrates. IEEE SENS J., 2010, 833-836. M21,IF2010 1.590
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Projekat MNTR III 41007
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Испитивање механизма антитуморског деловања разних хемијски синтетисаних неорганских и органских супстанци у односу на редокс сигнализацију (продукција супероксид ањон радикала, азот моноксида и глутатиона) на имортализованим ћелијским линијама канцера дојке МДА-МБ-231 и колона ХЦТ-116. Такође, важан део истраживања фокусиран је на испитивање утицаја ових супстанци на миграторни потенцијал ћелија канцера. Развој биосензора за рану детекцију канцера. Истраживања заснована на детекцију микроРНК, које се сматрају прецизним биомаркерима сваког здравог и патолошког стања ћелија. Поред рада на развоју поменутог биосензора, област интересовања такође обухвата и електрохемијско испитивање нуклеинских киселина, протеина и њихових биомакромолекуларних комплекса, пре свега нуклеозома.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English