Јовановић др Снежана

Јовановић-Стевић др Снежана Научни сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Неорганска хемија
Кабинет: Б-I-8 Дипломирао: 2008. године
Email: snezanaj@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 300 263 локал 365 Докторирао: 19.09.2013. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Soldatović Tanja, Jovanović Snežana, Bugarčić D. Živadin and van Eldik Rudi, Substitution behaviour of novel dinuclear Pt(II) complexes with bio-relevant nucleophiles, Dalton Transactions, 2012, 41, 876-884.
  2. Jovanović Snežana, Petrović Biljana, Bugarčić D. Živadin and van Eldik Rudi, Reduction of some Pt(IV) complexes with biologically important sulfur-donor ligands; Dalton Transactions, 2013, 42, 8890-8896.
  3. Jovanović Snežana, Bogojeski Jovana, Petković Marijana and Bugarčić D. Živadin Interactions of nitrogen-donor bio-molecules with dinuclear platinum(II) complexes; Journal of Coordination Chemistry, 2015, 68, 3148-3163.
  4. Jovanović Snežana, Petrović Biljana, Petković Marijana and Bugarčić D. Živadin, Kinetics and mechanism of substitution reactions of the new bimetallic [{PdCl(bipy)}{µ-(NH2(CH2)6H2N)}{PtCl(bipy)}]Cl(ClO4) complex with important bio-molecules; Polyhedron, 2015, 101, 206-214.
  5. Snežana Jovanović, Ralph Puchta, Olivera Klisurić and Živadin D. Bugarčić, Crystal structure of K[PtCl3(caffeine)] complex and its interactions with important nitrogen-donor ligands; Journal of Coordination Chemistry, 2016, 69, 1-13.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Министарство просвете, науке и технолошког развоја Србије, Пројекат бр. 172011.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Виша неорганска хемија, Неорганска хемија, Индустријска хемија, Механизми неорганских реакција. Синтеза и карактеризација комплекса Pt(II) и Pd(II) и испитивање њихових интеракција са биолошким молекулима.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English