др Невена Томашевић

др Невена Томашевић Асистент
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Биохемија
Кабинет: А-I-19 Дипломирала: 2011. године
Email: nevena.tomasevic@pmf.kg.ac.rs Мастер:  
Телефон: 336 223 локал 255 Докторирала:  2018. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Хемија природних производа
 • Биохемија
 • Примена природних производа
Мастер студије:
 • Медицинска биохемија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Nevena Stanković, Milan Mladenović, Mirjana Mihailović, Jelena Arambašić, Aleksandra Uskoković, Vesna Stanković, Vladimir Mihailović, Jelena Katanić, Sanja Matić, Slavica Solujić, Nenad Vuković, Slobodan Sukdolak, Synthesis and toxicological studies of in vivo anticoagulant activity of novel 3-(1-aminoethylidene)chroman-2,4-diones and 4-hydroxy-3-(1-iminoethyl)-2H-chromen-2-ones combined with a structure-based 3-D pharmacophore model, European Journal of Pharmaceutical Sciences 55 (2014) 20-35.
 2. Nevena Stanković, Milan Mladenović, Sanja Matić, Snežana Stanić, Vesna Stanković, Mirjana Mihailović, Vladimir Mihailović, Jelena Katanić, Tatjana Boroja, Nenad Vuković, Slobodan Sukdolak, Serum albumin binding analysis and toxicological screening of novel chroman-2,4-diones as oral anticoagulants, Chemico-Biological Interactions 227 (2015) 18-31.
 3. Milan Mladenović, Nevena Stanković, Sanja Matić, Snežana Stanić, Mirjana Mihailović, Vladimir Mihailović, Jelena Katanić, Tatjana Boroja, Nenad Vuković, Newly discovered chroman-2,4-diones neutralize the in vivo DNA damage induced by alkylation through the inhibition of Topoisomerase IIα: A story behind the molecular modeling approach, Biochemical Pharmacology 98 (2015) 243-266.
 4. Milena Vukić, Nenad Vuković, Milan Mladenović, Nevena Tomašević, Sanja Matić, Snežana Stanić, Filippo Sapienza, Rino Ragno, Mijat Božović, Miroslava Kačániová, Chemical Composition of Various Nepeta cataria Plant Organs’ Methanol Extracts Associated with In Vivo Hepatoprotective and Antigenotoxic Features as well as Molecular Modeling Investigations. Plants 11 (2022) 2114.
 5. Martina Menna, Francesco Fiorentino, Biagina Marrocco, Alessia Lucidi, Stefano Tomassi, Domenica Cilli, Mauro Romanenghi, Matteo Cassandri, Silvia Pomella, Michele Pezzella, Donatella Del Bufalo, Mohammad Salik Zeya Ansari, Nevena Tomašević, Milan Mladenović, Monica Viviano, Gianluca Sbardella, Rossella Rota, Daniela Trisciuoglio, Saverio Minucci, Andrea Mattevi, Dante Rotili, Antonello Mai, Novel non-covalent LSD1 inhibitors endowed with anticancer effects in leukemia and solid tumor cellular models, European Journal of Medicinal Chemistry, 237 (2022) 114410.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије под називом „Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа“ (ИИИ 43004).
 • Пројекат билатералне међународне сарадње између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије за период од 2013 до 2015. године под називом “Ligand-based and structure-based design of novel coumarin derivatives as MAO A and MAO B inhibitors”.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Хемија природних производа, Биохемија, Медицинска хемија.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English