др Невена Томашевић

др Невена Томашевић Асистент
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Биохемија
Кабинет: А-I-19 Дипломирала: 2011. године
Email: nevena.stankovic@pmf.kg.ac.rs Мастер:  
Телефон: 336 223 локал 255 Докторирала:  2018. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Хемија природних производа
 • Биохемија
 • Биохемија физиолошки активних једињења
 • Биохемија ћелије
Мастер студије:
 • Биохемија 2. са ензимологијом
 • Изоловање и идентификација природних производа
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Nevena Stanković, Milan Mladenović, Sanja Matić, Snežana Stanić, Vesna Stanković, Mirjana Mihailović, Vladimir Mihailović, Jelena Katanić, Tatjana Boroja, Nenad Vuković, Slobodan Sukdolak, Serum albumin binding analysis and toxicological screening of novel chroman-2,4-diones as oral anticoagulants, Chemico-Biological Interactions 227 (2015) 18-31.
 2. Milan Mladenović, Nevena Stanković, Sanja Matić, Snežana Stanić, Mirjana Mihailović, Vladimir Mihailović, Jelena Katanić, Tatjana Boroja, Nenad Vuković, Newly discovered chroman-2,4-diones neutralize the in vivo DNA damage induced by alkylation through the inhibition of Topoisomerase IIα: A story behind the molecular modeling approach, Biochemical Pharmacology 98 (2015) 243-266.
 3. Sanja Matić, Jelena Katanić, Snežana Stanić, Milan Mladenović, Nevena Stanković, Vladimir Mihailović, Tatjana Boroja, In vitro and in vivo assessment of the genotoxicity and antigenotoxicity of the Filipendula hexapetala and Filipendula ulmaria methanol extracts, Journal of Ethnopharmacology 174 (2015) 287-292.
 4. Nevena Stanković, Milan Mladenović, Mirjana Mihailović, Jelena Arambašić, Aleksandra Uskoković, Vesna Stanković, Vladimir Mihailović, Jelena Katanić, Sanja Matić, Slavica Solujić, Nenad Vuković, Slobodan Sukdolak, Synthesis and toxicological studies of in vivo anticoagulant activity of novel 3-(1-aminoethylidene)chroman-2,4-diones and 4-hydroxy-3-(1-iminoethyl)-2H-chromen-2-ones combined with a structure-based 3-D pharmacophore model, European Journal of Pharmaceutical Sciences 55 (2014) 20-35.
 5. Milan Mladenović, Sanja Matić, Snežana Stanić, Slavica Solujić, Vladimir Mihailović, Nevena Stanković, Jelena Katanić, Combining molecular docking and 3-D pharmacophore generation to enclose the in vivo antigenotoxic activity of naturally occurring aromatic compounds: myricetin, quercetin, rutin, and rosmarinic acid, Biochemical Pharmacology 86 (2013) 1376-1396.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије под називом „Симултана биоремедијација и соилификација деградираних простора, за очување природних ресурса биолошки активних супстанци и развој и производњу биоматеријала и дијететских производа“ (ИИИ 43004).
 • Пројекат билатералне међународне сарадње између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије за период од 2013 до 2015. године под називом “Ligand-based and structure-based design of novel coumarin derivatives as MAO A and MAO B inhibitors”.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Хемија природних производа, Биохемија, Медицинска хемија.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English