Мркалић др Емина

Мркалић др Емина Истраживач сарадник
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Неорганска хемија
Кабинет: Б-0-2 Дипломирала: 2007. године
Email: emrkalic@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 локал 353 Докторирала:  22. 2. 2017. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Основи хемије
  • Индустријски загађивачи
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Emina M. Mrkalić, Ratomir M. Jelić, Olivera R. Klisurić and Zoran D. Matović, "Synthesis of novel palladium(II) complexes with oxalic acid diamide derivatives and their interaction with nucleosides and proteins. Structural, solution, and computational study", Dalton Transactions, 43, 15126-15137 (2014). ISSN:1477-9226, M21
  2. Zoran D. Matović, Emina Mrkalić, Gordana Bogdanović, Vesna Kojić, Auke Meetsma and Ratomir Jelić, "Antitumor effects of a tetradentate amido-carboxylate ligands and corresponding square-planar palladium(II) complexes toward some cancer cells. Crystal structure, DFT modeling and ligand to DNA probe Docking simulation", Journal of Inorganic Biochemistry, 121, 134-144 (2013). ISSN: 0162-0134, M21
  3. Emina Mrkalić, Ariadni Zianna, George Psomas, Maria Gdaniec, Agnieszka Czapik, Evdoxia Coutouli-Argyropoulou, Maria Lalia-Kantouri, "Synthesis, characterization, thermal and DNA-binding properties of new zinc complexes with 2-hydroxyphenones", Journal of Inorganic Biochemistry, 134, 66–75 (2014). ISSN: 0162-0134, M21
  4. Milena G. Ćurčić, Milan S. Stanković, Emina M. Mrkalić, Zoran D. Matović, Dragić D. Banković, Danijela M. Cvetković, Dragana S. Đačić, Snežana D. Marković, "Antiproliferative and Proapoptotic Activities of Methanolic Extracts from Ligustrum vulgare L. as an Individual Treatment and in Combination with Palladium Complex, Int. J. Mol. Sci.", 13 (2) 2521-2534 (2012). ISSN: 1422-0067, M23
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • "Преклиничка испитивања биоактивних супстанци" (III 41010) (2011 - )
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Координациона хемија комплекса паладијума (II) са дериватима диамида оксалне и малонске киселине. Испитивање стабилности система у раствору. Интеракције са биолошки значајним молекулима. Компјутерска хемија.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English